Bemiddeling

Indien u en uw (ex-)partner samen tot een regeling van de echtscheiding of relatiebreuk willen komen, bent u mogelijk gebaat bij een bemiddeling. Bemiddeling is een manier om geschillen en discussies op te lossen buiten de rechtbank om. U hebt beiden zélf het stuur in handen en kan zo zélf tot een regeling komen zonder tussenkomst van een rechter. De bemiddelaar is een neutrale derde die partijen begeleidt in het vinden van een akkoord. De bemiddelaar kiest geen kant en creëert een omgeving waarbinnen partijen zélf tot een oplossing kunnen komen.

 

Een scheiding of beëindiging van een relatie brengt steeds een hele reorganisatie met zich mee. Zeker als er kinderen zijn. Het partnerschap eindigt maar het ouderschap blijft bestaan. Daarom kan het belangrijk zijn dat u samen tot een oplossing kan komen die volledig op uw maat gemaakt is. Wij kunnen u hierin bijstaan vanuit onze doorgedreven ervaring in familiale aangelegenheden.

Heeft u nood aan een echtscheidingsadvocaat?

Wij staan u met raad en daad bij in al uw vragen omtrent echtscheiding of relatiebreuk.