Echtscheiding Onderlinge Toestemming

Een echtscheidingsprocedure hoeft niet noodzakelijk uit te monden in een “vechtscheiding”. U kan zich ook (samen of apart) laten bijstaan door ons kantoor om in onderlinge toestemming een overeenkomst te maken over uw beide levens nà de scheiding.

 

Dergelijke echtscheidingsovereenkomst (ook regelingsakte genaamd) dient te voorzien in een verplicht aantal materies waarover u een overeenkomst dient te vinden. Zo moet u enerzijds vorm geven aan uw beider levens nà de scheiding alsook die van de kinderen. Afzonderlijke woonst van de partners, onderhoud en huisvesting van de kinderen zijn daarbij de belangrijkste factoren waarover een akkoord moet gevonden worden.

Anderzijds moet u ook tot een verdeling komen van de roerende en onroerende goederen die binnen het huwelijk in uw bezit zijn en waren.

 

 

Voor veel echtgenoten biedt deze vorm van echtscheiding een rustige en gestructureerde manier om uit elkaar te gaan zonder te moeten vervallen in uitgebreide pleidooien voor de rechtbank. Het grote voordeel aan een Echtscheiding Onderlinge Toestemming (EOT) is het feit dat u zélf de pen in handen hebt van uw regeling. U neemt zélf essentiële beslissingen en keuzes voor de toekomst!

Hoe verloopt deze procedure?

Vanuit onze doorgedreven ervaring in echtscheidingsprocedures, hebben wij binnen ons kantoor gestroomlijnde procedures uitgewerkt die ervoor zorgen dat u zo vlot mogelijk tot een Echtscheiding Onderlinge Toestemming kan komen.

 

Deze unieke aanpak zorgt ervoor dat u na uw eerste gesprek perfect weet welke weg zal gevolgd worden, welke stappen er op u zullen afkomen en hoe lang de procedure ongeveer zal duren.

 

Wanneer u met ons contact opneemt organiseren wij een eerste gesprek bij wijze van intake. U kan ervoor kiezen om onze gespecialiseerde advocaten samen in te schakelen of apart. Afhankelijk van deze keuze kan u het intakegesprek laten plaatsvinden met u beiden of enkel met uzelf.

Indien u ervoor kiest om samen een beroep te doen op onze begeleiding, dan garanderen wij u een neutrale aanpak met respect voor beide partijen en zijn zij voor beide partijen beschikbaar voor advies. Indien u ervoor kiest om enkel voor uzelf een beroep te doen op onze begeleiding, dan hanteren wij hetzelfde respect voor alle partijen maar behartigen wij voornamelijk de belangen van u als onze cliënt. In dat laatste geval zullen wij ook enkel u adviseren en begeleiden.

 

Na het initiële intakegesprek organiseren wij een eerste vergadering waarbij de standpunten van partijen worden gehoord en kan gezocht worden naar akkoorden. Indien nodig kunnen bijkomende vergaderingen worden georganiseerd tot er een integraal akkoord kan worden bereikt.

Vervolgens maken onze gespecialiseerde advocaten een ontwerpovereenkomst op, die aan beide partijen wordt overgemaakt om daarop hun eventuele opmerkingen te formuleren. Bij goedkeuring van de ontwerpovereenkomst organiseren wij een ondertekeningsmoment waarop de overeenkomst nogmaals in detail wordt overlopen en waarna vervolgens de overeenkomst kan worden ondertekend.

 

Tot slot hoeft u zich van de administratieve kant van de procedure verder niets aan te trekken. Uw getekende overeenkomst moet immers nog worden gehomologeerd door de Familierechtbank om deze afdwingbaar te maken in de toekomst. Om dit in orde te brengen stelt ons kantoor een verzoekschrift tot homologatie op en legt dit verzoekschrift, samen met de ondertekende overeenkomst, neer bij de Familierechtbank. Voor zover de Familierechtbank geen opmerkingen of vragen heeft, verloopt de gerechtelijke procedure volledig schriftelijk en krijgen wij het echtscheidingsvonnis vervolgens toegestuurd.

Heeft u nog bijkomende vragen over een procedure Echtscheiding Onderlinge Toestemming (EOT) of wenst u een afspraak te maken?  Contacteer ons!