Revolution Slider Error: Slider with alias gedagvaard not found.
Maybe you mean: 'contact' or 'home-slider' or 'kinderen-en-echtscheiding' or 'afspraak-maken' or 'echtscheiding' or 'vermogen-en-echtscheiding'

Wat is een dagvaarding?

Indien de Procureur des Konings vindt dat u zich voor de Correctionele rechtbank dient te verantwoorden, zal hij u dagvaarden. Een dagvaarding is een schriftelijk uitnodiging om voor de rechtbank te verschijnen. De dagvaarding vermeldt de feiten waarvan u wordt verdacht en het tijdstip van de zitting waarop uw zaak zal worden behandeld.

Na ontvangst van de dagvaarding, kan er inzage worden genomen van het gehele strafdossier dat op de griffie voor u klaar ligt. Aan de hand van de inzage dient uw verdediging te worden  voorbereid. In eerste instantie zal moeten nagegaan worden of de feiten lastens u al dan niet bewezen zijn. Is er ruimte voor betwisting van de zaak? In zedenzaken kan er een situatie zijn waarbij uw versie van de feiten afwijkt van het verhaal van het vermeende slachtoffer. Soms wordt u valselijke beschuldigd van een zedenfeit. Bij een valse aangifte is het zeer belangrijk dat u onmiddellijk een gespecialiseerde advocaat onder de arm neemt opdat de situatie niet escaleert. Wij zullen er alles aan doen om de waarheid naar boven te brengen en deze

nachtmerrie zo spoedig mogelijk een halte toe roepen. Een onbetrouwbare en/of ongeloofwaardige verklaring dient uit de debattente worden geweerd. Eventueel na een verhoor van deze persoon ter zitting, waarbij hij of zij aan de tand kan worden gevoeld omtrent de waarachtigheid van de afgelegde verklaring. In geval van twijfel over uw schuld dient u te worden vrijgesproken. Daarenboven is het doen van een valse aangifte strafbaar. Wij bekijken graag met u de opties om juridische stappen te ondernemen teneinde een  vergoeding te bekomen voor de gelden schade. De impact van een valse beschuldiging op uw leven mag en kan immers niet worden onderschat.

Ook wanneer u de feiten niet ontkend, is het zeer belangrijk om u gespecialiseerd te laten bestaan. De rechter zal een strafrechtelijk gevolg moeten koppelen aan de feiten waaraan u schuldig wordt bevonden. Om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken, zullen wij samenwerken aan een uitgebreid en onderbouw resocialiserings- en reclasseringsplan dat aan de rechter kan worden voorgelegd. Als specialisten in zedenzaken zijn wij bekend met erkende instellingen die behandelingen en therapieën aanbieden in kader van de geestelijke gezondheidszorg. De rechter dient te worden overtuigd van uw goede intentie en het risico op het plegen van nieuwe feiten in de toekomst dient te worden weggenomen.

De rechter beschikt over een arsenaal aan mogelijkheden op het gebied van de strafmaat. Middels ons pleidooi kunnen wij bijvoorbeeld verzoeken om ;

Een (probatie)opschorting

De rechter zal u schuldig achten aan de feiten waarvan u wordt verdacht, maar hier geen gevolg aan koppelen. U krijgt aldus geen straf opgelegd. Deze gunst kan eventueel worden gekoppeld aan voorwaarden. U dient zich tijdens een bepaalde proefperiode te onthouden van het plegen van nieuwe feiten. Een opschorting heeft geen gevolg voor uw attest van goed gedrag en zeden.

Een autonome probatiestraf

De rechter zal u schuldig achten aan de feiten waarvan u wordt verdacht. U zal zich gedurende een periode van minimum zes maanden tot maximum twee jaar dienen te houden aan bepaalde voorwaarden. Een autonome probatiestraf heeft geen gevolg voor uw attest van goed gedrag en zeden.

Een (probatie)uitstel

De rechter zal u schuldig achten aan de feiten waarvan u wordt verdacht. U zal worden veroordeeld tot een straf (gevangenisstraf en/of geldboete en/of ontzetting rechten), doch deze niet effectief dienen te ondergaan. U krijgt aldus een voorwaardelijke straf opgelegd. Deze gunst kan eventueel worden gekoppeld aan voorwaarden. U dient zich tijdens een bepaalde proefperiode te onthouden van het plegen van nieuwe feiten.

Het elektronisch toezicht

De rechter zal u schuldig achten aan de feiten waarvan u wordt verdacht. U zal worden veroordeeld tot een straf (gevangenisstraf en/of geldboete en/of ontzetting rechten), doch deze mogen ondergaan onder de modaliteit van het elektronisch toezicht. Er kan een toestemming worden verleend om uw woning te verlaten voor uw werk.

Hebt u nood aan een zedenadvocaat? Maak in alle discretie een afspraak!