JORGEN VAN LAER

jorgen.vanlaer@bannister.be
03/369.28.00

 

Voorkeurmateries:
Familiaal Strafrecht

Deze strafpleiter begon zijn studies Rechten aan de UFSIA te Antwerpen en sloot zijn academische carrière af aan de Universiteit van Gent. Mr. Jorgen van Laer is gespecialiseerd in straf- en verkeersrecht. Vorig jaar werd zijn werk bekroond en werd het kantoor Van Laer & Van Mechelen verkozen tot ‘Criminal Law Firm of the Year in Belgium’.

Doorheen de jaren heeft Jorgen Van Laer zich bekwaamd in geschillen binnen het sociaal strafrecht. Er werd een uitgebreide expertise opgebouwd in deze specifieke tak van het strafrecht. Zijn ervaring is uw troef.

In de rechtszaal weet Mr. Van Laer met zijn gave voor het woord steeds de juiste en gepaste toon te vinden om uw zaak vol overgave te bepleiten. In gevoelige dossiers is deze kwaliteit van een niet te onderschatten belang.

Jorgen Van Laer staat dagelijks cliënten bij die verdacht worden van sociaalrechtelijke misdrijven. Hierdoor kan hij de impact van een dergelijke zaak op uw professioneel en/of privé leven perfect inschatten en zal hij al zijn zorg toewijden om u tijdens de ganse procedure naar best vermogen bij te staan met raad en daad.

Discretie komt bij Jorgen Van Laer op de eerste plaats. Hij zoekt bewust slechts zeer zelden de media op omdat hij meent dat u gebaat bent bij een uiterst serene aanpak van uw zaak. Hij zal er alles aan doen om te vermijden dat er ruchtbaarheid aan uw dossier wordt gegeven.

 

Mr. Van Laer bekijkt graag samen uw dossier.