Advocaat familierecht nodig? Bannister helpt je!

In het personen- en familierecht worden alle belangrijke aspecten van je persoonlijk en familiaal leven wettelijk geregeld:

 

 • Geboorte en afstamming;
 • De naam en naamsverandering;
 • Het huwelijk en andere vormen van samenleven;
 • Het ouderlijk gezag;
 • De echtscheiding;
 • Erfrecht en familiale vermogensplanning;

 

In deze situaties kan het verstandig zijn om de hulp van een advocaat familierecht in te schakelen.

 

Heb je een familierechtelijk probleem? Contacteer dan de gespecialiseerde advocaten familierecht van Bannister in Antwerpen via onderstaand formulier of via info@bannister.be of telefoonnummer 03/369.28.00 voor een eerste vertrouwelijk gesprek of een advies.

 

Wil je meer informatie over het consulteren van een advocaat familierecht en hoe Bannister je verder kan helpen? Lees dan hieronder verder.

Wanneer heb je een advocaat familierecht nodig?

Familierecht onderscheidt zich van andere rechtstakken omdat iedereen ermee te maken krijgt. Zelfs voordat je geboren bent, zijn er al enkele familierechtelijke regels van toepassing.

 

Het is natuurlijk niet nodig om een advocaat familierecht te consulteren bij elke stap in je leven, zoals je huwelijk of de geboorte van je kind. Vaak verlopen deze zaken probleemloos en is iedere betrokkene perfect gelukkig.

 

Hieronder bespreken we kort drie situaties wanneer het wél verstandig is om een advocaat familierecht te consulteren.

 

Wanneer je met een vraag zit

 

Advocaten doen veel meer dan alleen maar pleiten voor de rechtbank. Advocaten en dan vooral advocaten familierecht, hebben in eerste instantie een adviserende rol.

 

Als je een ingewikkelde juridische vraag hebt, kun je een advocaat om hulp vragen. De advocaat zal jouw specifieke situatie toetsen aan de wet, aan de rechtspraak en aan de rechtsleer en zal je dan een antwoord – in mensentaal – geven.

 

Belangrijk om te weten is dat al je besprekingen met je advocaat vertrouwelijk zijn. Een advocaat is immers gebonden aan het beroepsgeheim. Als je aan een advocaat een vraag stelt, hoeft niemand anders dit te weten.

 

Enkele voorbeelden van vragen:

 

 • Ik denk eraan om te (her)trouwen, wat gebeurt er met mijn eigendommen?
 • Ik denk eraan om te scheiden, hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn kinderen bij mij blijven wonen?
 • Kan ik erven van mijn partner waarmee ik wettelijk samenwoon maar waarmee ik niet gehuwd ben?
 • Heb ik recht op een erfenis van dit familielid?

 

Wanneer er zich een probleem voordoet

 

De zaken lopen niet altijd zoals voorzien. Ook op familierechtelijk vlak kun je met allerhande problemen worden geconfronteerd. Vaak zal de bijstand van een advocaat familierecht dan de oplossing zijn.

 

Enkele voorbeelden van problemen:

 

 • Je wilt een bepaalde persoon onterven;
 • Je wilt een kind adopteren maar weet niet hoe;
 • Je kunt of wilt het onderhoudsgeld voor je kind niet meer betalen;
 • Je wilt van naam veranderen;

 

Wanneer je met een andere persoon een twistpunt hebt

 

Soms ontaarden familierechtelijke kwesties in ware ruzies waarbij de betrokken partijen elkaar – soms letterlijk – in de haren vliegen. In een ideale wereld worden dergelijke twistpunten in de privésfeer opgelost. Dit is echter niet altijd mogelijk.

 

In sommige situaties lijkt het onmogelijk om gezamenlijk tot een oplossing te komen. In dergelijke gevallen is het verstandig om een advocaat familierecht te consulteren.

 

Enkele voorbeelden:

 

 • Je wilt scheiden, maar je echtgenoot is het daar absoluut niet mee eens;
 • Je raakt het niet eens over een erfenis;
 • Je raakt het niet eens over de te betalen onderhoudsgelden na een echtscheiding;

 

Heb je een vraag, een probleem of een twistpunt inzake familierecht en zoek je de best mogelijke oplossing? Aarzel dan niet om één van onze experts te contacteren via info@bannister.be of telefoonnummer 03/369.28.00.

Wij helpen je dan zo snel mogelijk verder.

Familierecht advocaat

Wat doet een advocaat familierecht van Bannister?

Bij Bannister kun je rekenen op een volledig team van gespecialiseerde advocaten familierecht. Ons team bouwt verder op decennialange ervaring en staat haar cliënten in alle aspecten van het familierecht bij met kwalitatieve en creatieve juridische verdediging.

 

Wat kun je van onze advocaten, die gespecialiseerd zijn in familierecht, verwachten?

 

Adviesverlening

 

In eerste instantie staan onze experts familierecht klaar om een antwoord te geven op al je familierechtelijke vragen. Wij baseren ons antwoord op de wet, vonnissen en arresten uit gelijkaardige zaken en de meest recente handboeken en artikelen.

 

Op grond van onze adviezen weet je dan perfect wat de mogelijkheden en valkuilen zijn. Wij zijn er om je wegwijs te maken in de ingewikkelde juridisch kluwen van het familierecht.

 

Wij behandelen uw vragen met de grootste discretie en stellen ons flexibel op. Je krijgt in alle vertrouwen een advies op maat van een advocaat, die gespecialiseerd is in familierecht.

Bemiddeling

 

De Belgische wet voorziet een hele reeks mechanismen op grond waarvan familierechtelijke kwesties zonder tussenkomst van de familierechtbank geregeld kunnen worden.

 

Zo is er de bemiddeling. Dit is een manier om conflicten op te lossen waarbij een neutrale persoon (de bemiddelaar) de partijen helpt om tot een overeenkomst te komen.

 

De advocaten familierecht van Bannister zijn naast advocaat ook ervaren bemiddelaars. Wij helpen je graag om de plooien glad te strijken en hanteren hierbij het nodige professionalisme en neutraliteit. Wij zorgen voor een positieve omkadering zodat een duurzame oplossing – waar alle partijen tevreden mee zijn – gevonden kan worden.

Onderhandelingen

 

In sommige situaties zullen meerdere partijen in een familierechtelijk geschil een advocaat raadplegen. Ook in deze situatie kan de rechtbank vermeden worden. De wederzijdse advocaten kunnen immers onderling gaan onderhandelen over een mogelijke oplossing. Elke advocaat van Bannister, die gespecialiseerd is in familierecht, zal hierbij de belangen van zijn cliënt ten volste verdedigen.

 

Ook kunnen de advocaten van Bannister deze rol op zich nemen en voor jou voor het best mogelijke akkoord onderhandelen.

 

Procedures voor de rechtbank

 

Wanneer er geen minnelijke oplossing mogelijk is, kunnen de familierecht advocaten van Bannister jouw belangen voor de familierechtbank verdedigen.

 

Alvorens we naar de rechtbank gaan, bespreken wij samen met je de situatie en wat de mogelijkheden en eventuele valkuilen zijn. Gelet op je wensen en noden bepleiten wij de zaak voor de rechter en zullen hiervoor conclusies (geschreven argumentaties) opstellen en uitvoerige pleidooien houden. We doen er alles aan om tot een zo goed mogelijk en rechtvaardig vonnis te komen.

 

Contacteer een advocaat gespecialiseerd in familierecht

 

Heb je de bijstand van een echte expert inzake familierecht nodig? Aarzel dan niet om ons een bericht te sturen via het formulier bovenaan deze pagina. Je kunt ons ook een mail sturen via info@bannister.be of bellen via het telefoonnummer 03/369.28.00.

Veel gestelde vragen / FAQ

Wat kost een advocaat familierecht?

De kosten van een advocaat gespecialiseerd in familierecht hangt af van een hele reeks factoren. Het is dus moeilijk om op deze vraag een eenduidig antwoord te geven. Zo zal een kort advies goedkoper zijn dan een procedure voor de familierechtbank.

 

Bannister staat garant voor transparante afspraken omtrent de kosten van je advocaat familierecht zodat je nooit voor onverwachte kosten komt te staan.

 

Hoe lang duurt een procedure familierecht?

In het familierecht zijn er verschillende soorten procedures. Sommige procedures kunnen snel afgehandeld worden (bijvoorbeeld een ‘echtscheiding door onderlinge toestemming’ – EOT).

 

Andere procedures kunnen dan weer lang voortslepen (bijvoorbeeld: de ‘echtscheiding door onherstelbare ontwrichting’ – EOO). Vaak gaat het dan over procedures voor de familierechtbank waarbij één der partijen belang heeft bij het rekken van de zaak.

 

Bannister begrijpt dat lange procedures in de meeste gevallen het beste vermeden kunnen worden. Indien gewenst bespreken wij met je alle mogelijkheden om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen.

Hoe lang duurt het hoger beroep in het familierecht?

Houd er steeds rekening mee dat de tegenpartij hoger beroep kan aantekenen na een procedure voor de rechtbank. Dit wil zeggen dat de procedure nogmaals wordt overgedaan, ditmaal voor het hof van beroep.

 

Ook de duur van een procedure voor het hof van beroep valt moeilijk te voorspellen en in afhankelijk van een hele reeks factoren. Traditioneel zijn de hoven van beroep druk bezet, maar ook de agenda van het hof zelf kan een impact hebben op de duur van een procedure.

 

Blijf je nog met vragen zitten?

Voor bijkomende praktische of inhoudelijke vragen kun je steeds bij ons team van advocaten familierecht terecht. Contacteer ons via bovenstaand formulier of via info@bannister.be of via telefoonnummer 03/369.28.00.

Heeft u nood aan een echtscheidingsadvocaat?

Wij staan u met raad en daad bij in al uw vragen omtrent echtscheiding of relatiebreuk.