Bemiddeling bij scheiding – hoe werkt dat?

Echtscheidingsprocedures voor de rechtbank kunnen soms lang voortslepen en veel kosten met zich meebrengen. Gelukkig zijn er snellere en goedkopere manieren om je echtscheiding te regelen en waarbij je niet voor de rechtbank hoeft te verschijnen.

 

Een procedure, die de laatste jaren sterk aan populariteit wint, is bemiddeling. Bemiddeling is een manier om geschillen op te lossen waarbij een neutrale bemiddelaar de partijen probeert te verzoenen. Ook echtscheidingen kunnen door middel van bemiddeling worden geregeld.

Bij Bannister hebben we echtscheidingsadvocaten in huis, die tevens als echtscheiding bemiddelaar zijn opgeleid. Advocaat-bemiddelaars combineren hun juridische expertise met kwaliteitsvolle bemiddeling.

 

Heb je vragen over bemiddeling en wens je hierover meer informatie? Contacteer dan een advocaat bemiddelaar van Bannister via e-mail info@bannister.be of telefonisch via telefoonnummer 03/369.28.00.

Wat is bemiddeling?

Bemiddeling is een alternatieve manier om geschillen op te lossen en waarbij een onafhankelijke bemiddelaar de betrokken partijen helpt om onderling tot een akkoord te komen.

 

Het doel van bemiddeling

Bemiddeling heeft als doel lange en dure juridische procedures voor de rechtbank te vermijden. Dit soort procedures trekken een zware wissel op de betrokkenen en zorgen meestal voor verkoelde relaties achteraf.

 

Het is bij een echtscheiding in ieders belang om samen tot een duurzaam akkoord te komen. De ervaring leert dat afspraken en regelingen, die onder begeleiding van een bemiddelaar echtscheiding worden gemaakt, als positiever en beter worden ervaren dan degene die door de rechtbank worden opgelegd en moeten worden opgevolgd.

 

De basisprincipes

Bemiddeling gebeurt altijd op vrijwillige basis. Alleen als de betrokken partijen instemmen met de bemiddeling kan er een constructief gesprek worden opgestart.

 

De bemiddeling gebeurt onder begeleiding van een professionele bemiddelaar. Bij echtscheidingen zal dit een bemiddelaar echtscheiding zijn met de nodige specialisatie en kennis van de Belgische wet inzake echtscheiding.

 

De gesprekken, die in het kader van de bemiddeling worden gevoerd, zijn strikt vertrouwelijk. De betrokken partijen hebben de touwtjes zelf in handen en pogen tot een oplossing voor het geschil te komen.

Wat doet een bemiddelaar voor je echtscheiding?

Een bemiddelaar echtscheiding is een bemiddelaar in familiezaken die gespecialiseerd is in echtscheidingen. In de praktijk zal dit vaak een advocaat met een ruime ervaring in echtscheidingsprocedures zijn.

 

Een bemiddelaar echtscheiding is een neutrale tussenpersoon. Dat wil zeggen dat de bemiddelaar nooit partij zal kiezen voor één van de betrokken echtgenoten. Hij of zij begeleidt de communicatie en stuurt de echtgenoten richting een oplossing voor hun geschillen.

 

De bemiddelaar zal de echtgenoten helpen bij het vinden van een duurzame regeling voor hun echtscheiding. De bemiddelaar moet zich houden aan het beroepsgeheim.

scheiding bemiddelaar advocaat

Hoe verloopt een procedure tot bemiddeling?

Hoe verloopt een procedure tot bemiddeling?

 

Belangrijk om te weten is, dat bemiddeling een wettelijk geregelde procedure is. De stappen voor de bemiddelingsprocedure zijn in het Gerechtelijk Wetboek opgenomen. Een overzicht:

 

  • Je beslist samen om bemiddeling op te starten en beide echtgenoten moeten hiermee ook akkoord zijn;

 

  • Je gaat samen op zoek naar een echtscheidingsbemiddelaar of je kunt ook een andere persoon vragen om een bemiddelaar voor jullie te zoeken;

 

  • Je gaat samen met de bemiddelaar een zogenaamd ‘bemiddelingsprotocol’ opstellen waarin je de nadere regels van de bemiddeling, het verloop en de duur van de bemiddeling gaat bepalen;

 

  • Je ondertekent dit protocol en je moet je eraan houden;

 

  • Je volgt het protocol – je gaat één of meerdere keren samen om de tafel zitten om tot een echtscheidingsregeling te komen;

 

 

  • Drie maanden nadat het is ingediend, ben je dan officieel gescheiden.

De rol van de rechtbank

Een bemiddeling kan ook door de rechtbank worden voorgesteld. In familierechtelijke procedures, zoals de echtscheiding, is de familierechtbank soms zelfs verplicht om de bemiddeling voor te stellen.

 

Deze procedure verloopt op sommige vlakken anders:

 

  • Als de partijen geen akkoord over de aan te stellen bemiddelaar bereiken, zal de rechtbank zelf een bemiddelaar aanstellen;

 

  • De rechter blijft tijdens de bemiddeling enigszins betrokken, zo kan hij zelf of op verzoek noodzakelijke maatregelen treffen;

 

  • Na verloop van enige tijd zul je de rechter moeten inlichten over het verloop van de bemiddeling;

 

  • Als de bemiddeling niet lukt, zal de zaak voor de rechtbank worden voortgezet en zal de rechter over de echtscheiding een uitspraak doen.

 

Voor het overige verloopt deze bemiddeling zoals een buitengerechtelijke bemiddeling. Er moet ook een bemiddelingsprotocol tussen beide partijen en de bemiddelaar worden opgesteld.

Waarom Bannister inschakelen voor je echtscheiding bemiddeling?

Bij Bannister kun je terecht voor een professionele begeleiding van jouw bemiddeling. Onze bemiddelaars zijn tevens ervaren advocaten familierecht met bijkomende specialisatie in echtscheidingen.

 

Wij garanderen een volledig neutrale en vertrouwelijke begeleiding waarbij beide echtgenoten gehoord worden en hun eigen inbreng kunnen hebben. Samen strijken we dan de plooien glad en zoeken we naar de beste oplossing voor de kinderen, de (gemeenschappelijke) goederen en ieders toekomst.

 

Ons doel is om jullie te begeleiden naar een gebalanceerd leven na de echtscheiding waarmee iedereen tevreden is.

 

Contacteer onze gespecialiseerde bemiddelaars echtscheiding via bovenstaand formulier, via info@bannister.be of via het telefoonnummer 03/369.28.00. We antwoorden dan zo snel mogelijk op je vragen en organiseren desgevallend een inleidend gesprek ter kennismaking.

Veel gestelde vragen / FAQ

 

Wat kost een bemiddelaar echtscheiding?

 

De kosten voor een bemiddeling variëren naargelang het afgesproken bemiddelingsprotocol. Hoe meer zaken er besproken moeten worden en hoe meer gesprekken er plaatsvinden, hoe hoger de kosten zullen oplopen. De bemiddeling is wel

veel goedkoper dan een procedure voor de rechtbank.

 

Bij Bannister garanderen we volledige transparantie over de kosten bij de start van een bemiddeling. Nog voor we met de gesprekken beginnen, spreken we onderling af hoeveel de bemiddeling gaat kosten en hoeveel iedere echtgenoot bijdraagt.

 

Hoe lang duurt een bemiddeling?

 

De duur van de bemiddeling wordt in samenspraak met de bemiddelaar echtscheiding door de partijen zelf in het bemiddelingsprotocol bepaald. Hoe meer zaken er besproken moeten worden, hoe langer de bemiddeling zal duren. Soms zijn er meerdere gesprekken nodig om tot een akkoord te komen.

 

Wat als de bemiddeling mislukt?

 

Na een mislukte bemiddeling kun je naar de rechtbank gaan. De rechter zal dan een vonnis uitspreken waarin je echtscheiding wordt geregeld.

Heeft u nood aan een echtscheidingsadvocaat?

Wij staan u met raad en daad bij in al uw vragen omtrent echtscheiding of relatiebreuk.