Contactverbod grootouders aanvragen – wat moet u weten?

 

Het leven ontwikkelt zich soms in rare bochten. Daar kunnen we allemaal over meespreken. Het familierecht probeert een juridisch kader te scheppen voor elke persoonlijke of familiale situatie, hoe ongewoon deze ook mag zijn.

 

Zelfs de situatie waarin u een contactverbod voor de grootouders van uw kind wil aanvragen, is voorzien in het recht. Het bekomen van zo’n contactverbod voor grootouders is echter niet eenvoudig. In deze korte bijdrage geven we meer uitleg.

 

Wenst u een contactverbod voor grootouders aan te vragen? Of heeft u vragen over dit onderwerp? Contacteer gerust ons team van familierechtadvocaten via info@bannister.be of via telefoonnummer 03/369.28.00 voor een vertrouwelijk gesprek. Wij helpen u graag verder.

 

contactverbod grootouders aanvragen

contactverbod grootouders aanvragen

 

De relatie tussen kind en grootouder in het Belgische recht

Grootouders hebben het recht om hun kleinkinderen te zien. We spreken dan over het bezoekrecht van de grootouders. De regel is dat grootouders het recht hebben om persoonlijk contact met hun kleinkinderen te onderhouden. 

 

De wetgever heeft dit recht aan grootouders toegekend omdat zij verondersteld worden een bijzonder affectieve band met hun kleinkinderen te hebben. In de meeste gevallen is contact met de grootouders aangenaam en in het belang van het kind. 

 

De praktijk leert echter dat de relatie met de grootouders niet altijd positief is voor het kind. 

Contactverbod grootouders aanvragen – enkel in belang van het kind

Eerst en vooral moeten we benadrukken dat de term ‘contactverbod’ in deze context geen correcte juridische term is. Strikt juridisch gaat het hier namelijk om het ‘weigeren van het bezoekrecht’.

 

Zoals hierboven besproken, hebben grootouders bezoekrecht voor wat betreft hun kleinkinderen. 

 

Als u dit bezoekrecht wilt weigeren, zult u aan de rechter moeten bewijzen dat het belang van het kind in het gedrang komt. 

 

Procedure voor de familierechtbank

 

Er zal met andere woorden een procedure bij de familierechtbank moeten worden doorlopen waarbij beide partijen (vaak de ouder(s) enerzijds en de grootouder(s) anderzijds) de kans krijgen om hun verhaal te doen. Beide partijen zullen beargumenteren waarom het bezoekrecht moet worden afgewezen dan wel worden toegestaan.

 

Houd er rekening mee dat dergelijke procedures juridisch-technisch van aard zijn. Bovendien lopen de emoties vaak hoog op. De bijstand van een advocaat met de nodige expertise is dan essentieel.

Bemiddeling

 

In het Belgische familierecht wordt de voorkeur gegeven aan minnelijke oplossingen voor persoonlijke- en familiale kwesties. De familierechter zal in de meeste gevallen nagaan of er omtrent het bezoekrecht geen onderlinge overeenkomst kan worden getroffen.

 

Het idee is dat de familierechtbank pas moet beslissen als er tussen de betrokkenen écht geen goede communicatie meer mogelijk is. De rechter kan in dit kader voorstellen om een bemiddeling op te starten.

Kinderen kunnen ook een rol spelen

Houd er rekening mee dat de familierechtbank tijdens deze procedure ook naar de mening van het kind kan vragen. 

Kinderen jonger dan 12 jaar

 

Via een vertegenwoordiger kan de rechter de mening van een jong kind overwegen. Als het betrokken kind bevestigt dat het liever niet meer naar oma en/of opa gaat, zal hier wellicht rekening mee worden gehouden. Omgekeerd, als het kind verklaart graag bij de grootouders te zijn, zal de rechter hier ook rekening mee houden.

Kinderen ouder dan 12 jaar

 

Kinderen ouder dan 12 jaar kunnen zonder vertegenwoordiger door de familierechter worden gehoord. Hun mening over de kwestie kan zwaar doorwegen op de beslissing van de rechter. De hele procedure staat immers in het belang van het kind.

Consulteer een gespecialiseerde advocaat contactverbod grootouders

Bij zulke gevoelige specifieke materie zoals het contactverbod met grootouders is de bijstand van een gespecialiseerd advocaat noodzakelijk. Uw advocaat zal u niet alleen behoeden voor alle juridische valkuilen maar zal ook voorkomen dat de emoties hoog oplopen. 

 

Wenst u een contactverbod voor de grootouders van uw kind? Of heeft u verdere vragen? Contacteer dan ons team van gespecialiseerde advocaten via info@bannister.be of via telefoonnummer 03/369.28.00. Uiteraard behandelen wij al uw vragen met de nodige vertrouwelijkheid.