Minimale omgangsregeling vader of weigeren – België Advocaat

 

Bepaalde redenen kunnen ervoor zorgen dat u een minimale omgangsregeling vader voor uw kind zoekt. In uitzonderlijke gevallen is het zelfs mogelijk om een omgangsregeling met de vader te weigeren. 

 

Het algemene principe is dat zowel de vader als de moeder het recht hebben om hun kind even vaak te zien. Zomaar de omgangsregeling van de vader weigeren, is terecht niet toegelaten. Toch kunnen er redenen zijn waarom u wilt dat uw partner jullie kind minder of zelfs helemaal niet meer ziet. 

 

Heeft u een advocaat nodig om een minimale omgangsregeling met de vader te eisen of deze te weigeren? Dan kunt u vertrouwen op de serene en professionele aanpak van onze gespecialiseerde advocaten. Ons team kan zowel bemiddelen als uw rechten voor de rechter verdedigen. Wij zijn ook beschikbaar voor vrijblijvend juridisch advies over de minimale omgangsregeling met de vader of moeder van uw kind. 

 

Neem contact op met ons via info@bannister.be of via het telefoonnummer 03/369.28.00.

Minimale omgangsregeling vader of weigeren - België Advocaat

Wat is de minimale omgangsregeling voor vaders

 

In beginsel is de omgangsregeling voor vader en moeder gelijk. U mag daar niet eenzijdig van afwijken. Het is echter wel mogelijk om de omgangsregeling te beperken of zelfs volledig te weigeren. Er zijn twee verschillende mogelijkheden die u heeft. De eerste mogelijkheid is het onderling met de vader onderhandelen over de omgangsregeling, al dan niet met behulp van een bemiddelaar. De tweede manier is om via de rechtbank een minimale omgangsregeling voor de vader af te dwingen of deze zelfs te laten weigeren. 

 

Het onderlinge akkoord

 

Het staat u vrij om met uw ex-partner een andere regeling uit te werken. Deze regeling kan onderling gebeuren of in het bijzijn van een ervaren bemiddelaar. Een onderlinge regeling is vaak sneller en goedkoper dan een juridische procedure. 

 

Bannister Advocaten heeft een team sterke bemiddelaars, die u kunnen bijstaan met het uitwerken van de omgangsregeling met de vader. Wij werken steeds discreet, zijn altijd bereikbaar voor een luisterend oor en stellen uw belangen centraal.

 

Via de rechter

 

Er kan via de rechter een minimale omgangsregeling met de vader worden opgelegd. In ernstige gevallen kan zelfs aan de vader een contactverbod met het kind opgelegd worden. Uiteraard kan dit ook tegen de moeder gevorderd worden.

 

Belangrijk om te weten is dat een inperking van de omgangsregeling met de vader alleen kan worden gevorderd als daarvoor grondige redenen zijn. Het vragen van een beperking van de omgangsregeling zonder grondige redenen of louter als ‘pestmaatregel’ zorgt bij nogal wat rechters voor bijzonder veel wrevel. 

 

Om een afwijking van de omgangsregel bij de rechter te onderbouwen, kunt u het beste een beroep op een gespecialiseerde advocaat doen. De inzet is enorm: het welzijn van uw kind. Het belang van dit soort zaken begrijpen wij maar al te goed. Bannister Advocaten biedt graag een luisterend oor en professionele bijstand om de best mogelijke oplossing voor uw situatie te vinden en uw rechten optimaal te verdedigen. 

 

Rechten vader bij omgangsregeling met kind

 

In beginsel hebben beide ouders exact dezelfde rechten met betrekking tot de omgang met het kind. Een omgangsregeling moet altijd proberen een balans tussen de wensen van de moeder en de vader te bepalen. De rode draad is echter het welzijn van het kind of de kinderen. 

 

Ongeacht waar de kinderen (hoofdzakelijk) verblijven, heeft de vader – tenzij er gegronde redenen zijn – recht op informatie en inspraak bij belangrijke beslissingen over het leven van het kind. Een voorbeeld van zo’n beslissing is bijvoorbeeld de schoolkeuze. Ook bij een minimale omgangsregeling met de vader heeft deze nog steeds een rol in het leven van het kind. 

 

Een omgangsregeling kan ook na enige tijd herzien worden wanneer het welzijn van het kind kan worden gegarandeerd.

 

Plichten vader bij omgangsregeling

 

De plichten van de vader bij de omgangsregeling zullen meestal in de omgangsregeling staan omschreven, wanneer er voor een onderling akkoord wordt gekozen.

 

Weigering van de reguliere omgangsregeling voor vaders: wanneer (niet)?

 

Het is belangrijk om in het achterhoofd te houden dat elke situatie uniek is. Het opleggen van een contactverbod of een minimale omgangsregeling aan de vader wordt alleen gedaan wanneer dit in het belang van het kind is. 

 

Hieronder volgen enkele van de meest voorkomende praktijkvoorbeelden waarom er van de standaard omgangsregeling kan worden afgeweken.

 

Omgangsregeling vader en drugs

 

Wanneer er (hard)drugs in het spel zijn en de vader weigert zich te laten behandelen of ernstig gedragsproblemen vertoond, kan de rechter een minimale omgangsregeling met de vader opleggen of zelfs weigeren. 

 

Uiteraard staat het belang van het kind hier centraal. De vader heeft uiteraard nog steeds rechten. Wanneer deze kan aantonen dat hij zijn drugsprobleem aanpakt of genezen is van de verslaving, kan de regeling herzien en aangepast worden. Dezelfde principes gelden bij het weigeren van een omgangsregeling met een vader met alcoholproblemen. 

 

Omgangsregeling vader met psychische problemen

 

Psychische problemen nemen verschillende vormen aan. Ook hier is het welzijn van het kind het belangrijkste aspect. Zo kan de omgangsregeling met een narcistische vader alleen worden beperkt wanneer dit in het belang van het kind is. 

 

Voordat de rechten van een ouder met psychische problemen worden beperkt, moeten deze eerst voor de rechter worden bewezen. Ook heeft deze ouder het recht om een herziening van de omgangsregeling aan te vragen.

 

Omgangsregeling met agressieve vader

 

Een problematiek, die vaak met de andere voornoemde kwesties overlapt, is agressie van de vader of de moeder. De omgangsregeling met een agressieve vader, zeker wanneer deze agressie naar het kind gericht is, wordt vaak geweigerd of vindt in een ‘neutrale’ ruimte plaats. 

 

Net zoals bij de andere twee vaak voorkomende praktijkvoorbeelden moet de agressie worden bewezen. Ook kan de omgangsregeling herzien worden wanneer aangetoond kan worden dat er geen agressief gedrag meer is en het welzijn van het kind gewaarborgd kan worden.

 

Vaak gestelde vragen over de omgangsregeling weigeren

 

Is niet nakomen omgangsregeling in België strafbaar?

Ja, het niet nakomen van de omgangsregeling is in België strafbaar. Zowel het opzoeken van het kind buiten de omgangsregeling om als het onrechtmatig weigeren van het contact worden bestraft. Volgens artikel 431 en 432 van het Strafwetboek kan een geldboete en/of gevangenisstraf worden uitgesproken wanneer de regeling niet wordt nageleefd. 

 

Wat gebeurt er als het kind niet aan de omgangsregeling wil meewerken? 

Tot de leeftijd van 18 jaar moet het kind in principe aan de omgangsregeling meewerken. Vanaf 12 jaar kan het kind door de rechter worden gehoord, wat soms voor een verandering in de omgangsregeling met de vader of de moeder kan zorgen. Wanneer het kind dit echt niet wil, is het een goed idee om een bemiddelaar in te schakelen. 

 

Hoe lang duurt de procedure voor een omgangsregeling?

De duurtijd van dit soort rechtszaken hangt van verschillende factoren af zoals de rechtbank zelf, het meewerken van de partijen en de competentie van de advocaat. Om zo snel mogelijk een uitspraak te krijgen, kunt u het beste een ervaren advocaat in de arm nemen.