Advocaat omgangsrecht – Wij helpen met bezoekrecht van kinderen

Eén van de gevoeligste zaken in het familierecht is het omgangsrecht. Het omgangsrecht – ofwel het bezoekrecht – regelt de omgang van de (groot)ouders of andere personen met een minderjarig kind.

 

In bepaalde gevallen is het mogelijk dat het omgangsrecht wordt geweigerd. Is dat het geval? Dan kunt u dit aanvechten, een bemiddelaar inschakelen of het desnoods bij de rechter afdwingen.

 

Ook het omgekeerde is mogelijk. Als u het omgangsrecht wilt weigeren, is dit in bepaalde omstandigheden een optie. Het is echter cruciaal om u in dit proces bij te laten staan door een gespecialiseerde omgangsrecht advocaat. Het onterecht weigeren van het bezoekrecht kan namelijk vergaande gevolgen hebben.

Heeft u een in het omgangsrecht gespecialiseerde advocaat nodig of heeft u nog vragen over wat wij in uw specifieke situatie voor u kunnen betekenen? Ons advocatenkantoor in Antwerpen staat klaar om uw rechten te verdedigen!

 

Neem nu vrijblijvend contact met op met onze advocaten omgangsrecht via e-mail info@bannister.be of via het telefoonnummer 3/369.28.00 en wij helpen u graag zo snel mogelijk verder.

 

Wenst u meer informatie over het omgangsrecht weigeren of eisen? Lees hieronder dan verder.

Wat is het omgangsrecht?

Eenvoudig gesteld is het omgangsrecht het recht om regelmatig en persoonlijk contact met een minderjarig kind te hebben. Om dit recht te krijgen, moet men een (wederzijdse) affectieve band met het kind kunnen aantonen.

 

Het bezoekrecht is dus niet alleen voor vaders of moeders, maar ook voor mensen zonder een biologische verwantschap met het kind. Er zijn in België drie verschillende soorten regelingen voor het omgangsrecht.

 

1. Primair omgangsrecht

 

Dit is het recht dat de ouders van het kind hebben. In de praktijk zijn dit vaak ouders, die gescheiden zijn of apart wonen of gescheiden zijn van tafel en bed. Zij hebben in beginsel recht op een persoonlijk contact met hun kind en een vastgestelde regeling, waarin wordt bepaald hoe vaak men het kind ziet.

 

2. Tweederangs omgangsrecht

 

Naast de ouders, hebben ook de grootouders een (tweederangs) omgangsrecht met hun kleinkind. In principe wordt er eerst een regeling tussen de ouders getroffen over het persoonlijke contact met hun kind. Wanneer dit geregeld is, kan er een regeling worden bepaald tussen de grootouders en hun kleinkind.

 

3. Autonoom omgangsrecht

 

Dit omgangsrecht is er voor hen, die los van de ouders een (wederzijdse) affectieve band met het kind kunnen aantonen. Dit kan ook ontstaan wanneer de ouders nog samen zijn, maar vinden dat het contact niet in het belang van hun kinderen is.

 

Enkele vraagstukken, die ook vaak voorkomen, zijn:

 

  • Omgangsrecht biologische vader of moeder bij adoptie
  • Omgangsrecht pleegouder
  • Omgangsrecht nieuwe partner van een overleden ouder
  • Minimale omgangsregeling vader of moeder
Advocaat omgangsrecht - bezoekrecht kinderen

Het omgangsrecht

Het omgangsrecht weigeren

 

Wanneer u meent dat een persoon geen affectieve band met uw kind heeft of wanneer er gevaar is voor het welzijn van uw kind, kunt u het omgangsrecht weigeren.

 

Wanneer u er zeker van wilt zijn dat u sterk in uw schoenen staat wanneer u het omgangsrecht met uw kind weigert, doet u er het beste aan om een beroep op een expert te doen. Onze advocaten omgangsrecht staan u graag op een persoonlijke en laagdrempelige manier bij. Wij helpen u graag bij het bemiddelen met de andere partij of uw rechten voor de rechtbank te verdedigen.

 

Onze gespecialiseerde advocaten omgangsrecht zetten zich altijd in om de beste oplossing voor u en uw kind te vinden!

Het omgangsrecht eisen

 

Wanneer een rechter u een bezoekrecht toekent, dan staat u heel wat sterker in uw schoenen om dit af te kunnen dwingen. Wanneer het omgangsrecht niet wordt nageleefd, dan kan de rechter aan de weigerende partij een dwangsom opleggen.

 

Als u het omgangsrecht wilt opeisen, dan kunnen onze advocaten u daarbij helpen. Wij kunnen zowel helpen bij het bemiddelen met de andere partij of het omgangsrecht bij de rechtbank afdwingen.

 

Bij ons staat een duurzame oplossing voorop, waarbij zowel uw belangen als die van het kind centraal staan. Ook wanneer uw bezoekregeling niet wordt nageleefd, staan wij u graag bij om dit af te dwingen.

Advocaat omgangsrecht Antwerpen

Wanneer u het omgangsrecht met een kind wilt weigeren of opeisen, begint dit meestal met een minnelijke regeling. In dat geval gaan wij met de andere partij bemiddelen om in het belang van u en het minderjarige kind tot een duurzame oplossing te komen.

 

Wanneer een minnelijke regeling niet mogelijk is, dan kunnen onze advocaten omgangsrecht in Antwerpen u bijstaan met een juridische procedure. Wij hebben een extensieve ervaring en aantoonbaar succes met zowel het afdwingen als het weigeren van het omgangsrecht.

 

Heeft u behoefte aan een bemiddelaar of een advocaat, die gespecialiseerd is in het omgangsrecht? U kunt ervan op aan dat ons advocatenkantoor uw rechten optimaal zal verdedigen. U kunt uiteraard ook bij ons vrijblijvend juridisch advies over het bezoekrecht inwinnen.

 

Neem nu contact met ons op via info@bannister.be of via het telefoonnummer 3/369.28.00 en wij helpen u dan zo snel mogelijk!

Heeft u nood aan een echtscheidingsadvocaat?

Wij staan u met raad en daad bij in al uw vragen omtrent echtscheiding of relatiebreuk.