Onderhoudsgeld na echtscheiding: dit is belangrijk

 

Een veel voorkomend twistpunt is het betalen onderhoudsgeld na de echtscheiding. Het verplicht worden tot het betalen van alimentatie aan uw ex-partner leidt meestal tot veel frustratie. 

 

Vaak is voor de procedure onduidelijk hoeveel het onderhoudsgeld na de echtscheiding exact zal bedragen. Er is namelijk geen vaste formule en veel hangt af van individuele factoren, die de rechter in acht moet nemen bij het begroten van de alimentatie. Voor uw advocaat is dus een belangrijke rol weggelegd, namelijk het presenteren van de financiële werkelijkheid aan de rechter om de hoogte van het onderhoudsgeld te kunnen bepalen.

 

Wij hebben de nodige expertise en ervaring om u bij te staan. Neem voor vrijblijvend advies contact op met een gespecialiseerde advocaat onderhoudsgeld na echtscheiding. Wij bekijken graag wat de mogelijkheden zijn omtrent het verhogen of het verlagen van de alimentatie na de echtscheiding.

 

U kunt ons contacteren via info@bannister.be of via het telefoonnummer 03/369.28.00. Wij helpen u dan zo snel mogelijk verder met uw juridische vragen. 

 

Onderhoudsgeld na scheiding advocaat

 

Factoren bij het bepalen van het onderhoudsgeld na echtscheiding

 

Wie het onderhoudsgeld moet betalen en hoeveel dit exact is, is vaak niet duidelijk voordat de echtscheiding is afgerond. Er staan in de wet wel enkele elementen waarmee de rechter rekening moet houden wanneer deze het onderhoudsgeld na de echtscheiding gaat bepalen.

 

1. Staat van behoefte

De staat van behoefte kan worden omschreven als hoeveel geld de ex-partner nodig heeft om haar/hem uitgaven te dekken en de normale leefomstandigheden te behouden. 

 

2. Terugval economische situatie

 

De rechter kan ook kijken naar de aanzienlijke terugval van de economische terugval veroorzaakt door het huwelijk en de echtscheiding. Dit komt neer op de gemiste kansen, die het huwelijk en de echtscheiding veroorzaakten. Dit is bijvoorbeeld het stopzetten van de carrière om voor de kinderen te zorgen. 

 

3. Financiële draagkracht

 

Er wordt ook gekeken naar het inkomen van de partijen. Dit inkomen bestaat uit het beroepsinkomen en het inkomen uit het vermogen (bijvoorbeeld uit een dividend of huuropbrengsten). Het totale inkomen bepaalt ook het plafond van het onderhoudsgeld na het scheiden. 

 

De duur en de hoogte van het onderhoudsgeld na het scheiden

 

Hoewel er geen exacte bedragen in de wet te vinden zijn, is het wel mogelijk om in te schatten wat de maximale duur en de hoogte van het onderhoudsgeld na de echtscheiding zal zijn. Let er op dat de hoogte van de alimentatie aangepast kan worden wanneer er gewijzigde omstandigheden zijn (zie hieronder). 

 

1. Gelijk aan of minder dan 1/3 van het inkomen

 

Wanneer de rechter de hoogte van de alimentatie bepaalt, dan kijkt deze naar het inkomen van de onderhoudsplicht ex-partner. Het inkomen is de som van het netto-beroepsinkomen en het inkomen uit goederen. Het onderhoudsgeld mag dus niet hoger dan 1/3 van dit bedrag zijn. 

 

Ter illustratie, wanneer de onderhoudsplichtige echtgenoot een netto beroepsinkomen van 3.000 euro heeft en 1.800 euro uit goederen, dan zal het maximale bedrag aan onderhoudsgeld na echtscheiding 1.600 euro zijn.

 

2. Nooit langer dan de duur van het huwelijk

 

In principe kan er nooit langer onderhoudsgeld verschuldigd zijn dan de duur van het huwelijk. Wanneer u na 3 jaar huwelijk gaat scheiden, dan zult u maximaal 3 jaar onderhoudsgeld schuldig zijn of tegemoet kunnen zien. 

 

Het is wel mogelijk dat bij een buitengewone omstandigheid deze maximum termijn wordt verlengd. Dit is bijvoorbeeld zo wanneer de onderhoudsgerechtigde een ernstige ziekte heeft.

 

Wanneer er geen onderhoudsgeld verschuldigd is

 

In bepaalde gevallen is het mogelijk dat de rechter besluit om geen of minder alimentatie aan de ex-partner toe te kennen. Dit is het geval indien er sprake is van:

 

Een zware fout: wanneer het huwelijk onmogelijk is gemaakt door de onderhoudsgerechtigde ex-echtgenoot (zoals door overspel), dan kan de rechter besluiten om geen alimentatie toe te kennen. 

 

Geweld: wanneer de onderhoudsgerechtigde ex-echtgenoot veroordeeld is door de strafrechtbank wegens geweldpleging tegen de onderhoudsplichtige ex-echtgenoot kan eveneens worden beslist om geen onderhoudsgeld toe te kennen.

 

Luiheid: wanneer de staat van behoefte wordt veroorzaakt door een eenzijdige beslissing – zoals werkweigering – kan de rechter ook beslissen om geen onderhoudsgeld toe te kennen. 

 

Het onderhoudsgeld wijzigen of herzien

 

Wanneer er nieuwe omstandigheden zijn, buiten de wil van de partners om, dan kunt u aan de familierechtbank vragen om het onderhoudsgeld te herzien of te wijzigen. Een gespecialiseerde advocaat met de nodige kennis en ervaring met deze materie is van onschatbare waarde wanneer u deze procedure opstart.

 

De advocaten van Bannister bespreken graag de mogelijkheden met u wanneer u de alimentatie aan of van uw ex-partner wil wijzigen. Heeft u nog vragen over het onderhoudsgeld na het scheiden of wilt u dit laten herzien? Onze advocaten helpen u graag verder. Neem nu contact op via info@bannister.be