Advocaat Echtscheiding Antwerpen – Contacteer een Expert

Tijdens een echtscheiding worden de belangrijkste aspecten van je leven na het huwelijk geregeld. Wie onvoldoende voorbereid is of wie zich juridisch niet correct verdedigt riskeert:

 

 • zijn of haar kinderen minder te zien dan gewenst;
 • onhoudbare sommen onderhoudsgeld te betalen;
 • minder of geen ouderlijk gezag te krijgen over de kinderen;
 • het eigendomsrecht van gemeenschappelijke goederen te verliezen.

 

Om problemen te vermijden heb je een ervaren advocaat echtscheiding in Antwerpen gespecialiseerd in scheidingen nodig. Best laat je je zo snel als mogelijk adviseren om het best mogelijke resultaat te bekomen.

 

Wil je een gesprek met één van onze advocaten echtscheiding in Antwerpen? Heb je specifieke vragen? Contacteer ons vrijblijvend. Je kan ons bereiken op het e-mailadres info@bannister.be of op het telefoonnummer 03/369.28.00. We antwoorden zo snel als mogelijk op je bericht.

 

Wil je meer informatie over de echtscheiding in het Belgische recht? Lees gerust verder, we zetten het voor jou op een rijtje.

Wanneer heb je advocaat echtscheiding Antwerpen nodig

In het Belgische systeem wordt – volkomen terecht – de voorkeur gegeven aan het maken van onderlinge afspraken tussen de echtgenoten om tot een echtscheiding te komen. Het idee is dat mensen die beslissen om te scheiden, maar nog overeenkomen, geen juridische uitputtingsslag voor de rechtbank moeten voeren.

 

De EOT: zelf de krijtlijnen van de scheiding uiteenzetten

 

Het Belgisch recht voorziet een zogenaamde Echtscheiding door Onderlinge Toestemming (afgekort EOT). Dit is een procedure waarbij de echtgenoten zelf tot een overeenkomst komen omtrent het leven na de echtscheiding. De wet voorziet dat er een schriftelijke overeenkomst moet zijn omtrent:

 

 • de verblijfplaats van beide echtgenoten;
 • het gezag over de persoon en het beheer van de goederen van de kinderen en het recht op persoonlijk contact;
 • de bijdragen van beide ouders in het levensonderhoud, de opvoeding en de passende opleiding van de kinderen;
 • de eventuele uitkering te betalen door de ene echtgenoot aan de andere.

 

Het opstellen van deze overeenkomst is niet voldoende om de scheiding af te ronden. Er moet nog een korte procedure voor de rechtbank worden gevoerd waarbij de rechter de overeenkomst goedkeurt.

 

Bijkomende kwesties

Naast de overeenkomst zijn er nog een hele reeks zaken die je in overweging moet nemen bij een EOT.

 

Zo kan het in sommige gevallen aangewezen zijn om een voorafgaande boedelbeschrijving te laten opstellen om latere twistpunten omtrent de goederen te vermijden. Daarnaast kan het ook nuttig zijn om een regeling uit te werken omtrent de situatie waarin één van de echtgenoten komt te overlijden tijdens de echtscheidingsprocedure.

 

Naar onze ervaring is het dan ook geen overbodige luxe om je te laten adviseren door een gespecialiseerd advocaat echtscheiding  in Antwerpen, ook bij een EOT. Er komt immers meer bij kijken dan je zou denken en bovendien worden de belangrijkste zaken van je leven na het huwelijk geregeld.

 

De tussenkomst van een derde persoon

 

Er zal bij een EOT vaak toch nog wat discussie ontstaan. Traditioneel gaat het dan om de kinderen of om belangrijke gemeenschappelijke goederen zoals de woning of een voertuig.

 

Je kan ervoor kiezen om beroep te doen op een bemiddelaar of je kan beiden een echtscheidingsadvocaat uit Antwerpen onder de arm nemen die met elkaar in onderhandeling gaan. Zo kan er soms alsnog een duurzame overeenkomst getroffen worden.

 

Wens je een advies over of bijstand bij je EOT procedure. Neem gerust contact met ons op via info@bannister.be of op 03/369.28.00 en een van onze echtscheidingsadvocaten helpt je zo snel mogelijk!

Echtscheiding advocaat Antwerpen

Een lokale advocaat echtscheiding hebben is vaak essentieel

De EOT is een procedure met een zeer nobel doel: “vriendschappelijke” echtscheidingen zo veel mogelijk uit de rechtbank houden en de echtgenoten zelf laten beslissen over hun toekomst.

 

In veel gevallen zal een EOT echter niet mogelijk zijn. De realiteit is dat veel getrouwde koppels in vijandigheid uit elkaar gaan en een overeenkomst niet mogelijk is.

 

De EOO: scheiden voor de familierechtbank

 

In gevallen waar geen overeenkomst tussen de echtgenoten mogelijk blijkt, zal de familierechter beslissen over de invulling van de echtscheiding. Dit is de Echtscheiding door Onherstelbare Ontwrichting (EOO).

 

Zo goed als altijd zal een EOO worden opgestart op vraag van één van de echtgenoten en zal de andere echtgenoot hier niet mee akkoord zijn.

 

Belangrijk om te weten is dat een procedure EOO juridisch zeer complex is. De echtgenoot die deze procedure wenst op te starten zal:

 

 1. de andere echtgenoot moeten dagvaarden voor de Familierechtbank;
 2. voor de familierechtbank moeten bewijzen dat er sprake is van een onherstelbare ontwrichting.
 3. Echtgenoten zullen in conclusies moeten beargumenteren hoe het verder moet met de kinderen
 4. een procedure vereffening verdeling bij de notaris moeten doorlopen.

 

Dit zijn zeer ingewikkelde juridisch-technische zaken met verregaande gevolgen. De bijstand van een lokale gespecialiseerde advocaat echtscheidingen is hierbij onontbeerlijk.

 

Betrokken in een EOO procedure of denk je eraan dergelijke procedure op te starten? Neem contact met onze echtscheidingsadvocaten in Antwerpen via info@bannister.be of op 03/369.28.00.

Hoe we werken

Onze dienstverlening zal in elke situatie anders zijn. Veel hangt af van de huidige verstandhouding met uw echtgenoot, de stand van een eventueel reeds opgestarte procedure enzoverder. Grofweg proberen wij echter volgende stappen te doorlopen, waar mogelijk

 

Vrijblijvend gesprek advocaat Antwerpen

De juridische bijstand van Bannister begint steeds met een goed gesprek. Wij nemen de tijd om naar uw verhaal te luisteren en noteren uw wensen en verwachtingen. We leggen u onmiddellijk de mogelijkheden uit.

 

Minnelijke oplossing en bemiddelen

Waar mogelijk, zullen wij een echtscheidingsregeling onderhandelen met de echtscheidingsadvocaat van uw echtgenoot. Deze oplossing brengt meestal minder kopzorgen met zich mee en is ook een pak goedkoper.

Procedure voor de rechter

Indien een minnelijke oplossing niet mogelijk is zullen onze familierecht advocaten u verdedigen voor de familierechtbank. Tijdens deze procedure stellen wij in samenspraak met u conclusies op en gaan wij de zaak vakkundig gaan pleiten. De aanpak van onze advocaten echtscheiding is constructief waar mogelijk en bikkelhard waar nodig.

 

Vervanging huidige echtscheidingsadvocaat Antwerpen

Bent u reeds verwikkeld in een echtscheiding en bent u ontevreden over uw huidig echtscheidingsadvocaat? Wij kunnen de zaak overnemen. Hierbij doorlopen wij zoveel als mogelijk bovenstaande stappen.

 

Hopelijk heeft u de nodige antwoorden kunnen vinden in deze bijdrage. Zit u met nog bijkomende vragen? Of wenst u met een advocaat echtscheiding in Antwerpen te praten? Contacteer ons via bovenstaand formulier of via e-mail op info@bannister.be of telefonisch op 03/369.28.00.

Heeft u nood aan een echtscheidingsadvocaat?

Wij staan u met raad en daad bij in al uw vragen omtrent echtscheiding of relatiebreuk.