Scheiden van tafel en bed – Advocaat Antwerpen

 

Scheiden is naast een emotionele gebeurtenis ook vaak een dure periode, die veel onzekerheid met zich meebrengt. Het scheiden van tafel en bed kan een oplossing bieden voor mensen, die om praktische of religieuze redenen niet willen scheiden. 

 

Hoewel het scheiden van tafel en bed in België voordelen heeft, heeft het ook enkele nadelen. U laten bijstaan door een advocaat, die gespecialiseerd is in scheiden van tafel en bed, is de beste manier om dit vlekkeloos te laten verlopen. 

 

Ons team kan u bijstaan met juridisch advies en helpen bij het uitwerken van de optimale regeling voor uw specifieke situatie. Wij zorgen ervoor dat u de beste oplossing voor uw situatie krijgt en dat u weet wat de gevolgen voor uw pensioen, belastingen, erfrecht en uitkering zijn.

 

Neem nu contact op met onze Advocaten, die gespecialiseerd zijn in scheiden van tafel en bed in Antwerpen via ons e-mailadres info@bannister.be of het telefoonnummer 03/369.28.00 en wij helpen u dan graag zo snel mogelijk persoonlijk verder. 

 

Advocaat Scheiden van tafel en bed - Antwerpen

Wat is scheiden van tafel en bed? 

 

In bepaalde gevallen wil men niet meer met elkaar door het leven gaan, maar toch ook niet het huwelijk laten ontbinden. Door een scheiding van tafel en bed aan te vragen, is het mogelijk dat de echtgenoten afzonderlijk kunnen leven maar formeel gehuwd blijven. 

 

Om dit statuut te bekomen, moet er een bijzondere juridische procedure worden gevolgd. Net zoals bij een ‘gewone’ echtscheiding moeten er meerdere zaken worden geregeld. Dit zijn bijvoorbeeld de verdeling van het gemeenschappelijk vermogen, de verblijfsregeling van de kinderen of het vastleggen van de onderhoudsgelden. 

 

Voordelen van scheiden van tafel en bed 

 

Het huwelijk blijft bestaan: één van de voornaamste redenen waarom mensen hiervoor kiezen, is om een formele echtscheiding te vermijden. Meestal is dit om religieuze redenen of omdat de echtscheiding een te grote (emotionele) stap is. 

 

Verzoening is mogelijk: wanneer u kiest voor een echtscheiding, dan moet in geval van verzoening hertrouwd worden. Bij het scheiden van tafel en bed kan in geval van verzoening het huwelijk als voorheen worden voortgezet. U moet dit dan wel bij de familierechtbank melden.

 

Nadelen van scheiden van tafel en bed 

 

Sommige plichten van het huwelijk blijven bestaan. De plicht tot samenwonen en bijstand vervalt maar andere plichten van het huwelijk zoals bijvoorbeeld de plicht tot getrouwheid en de plicht tot hulp blijven  bestaan. Wanneer u niet aan deze plichten wilt voldoen, dan is een echtscheiding de enige optie. Opnieuw huwen of wettelijk gaan samenwonen kan dus niet. 

 

Geen mogelijkheid tot hertrouwen: aangezien het huwelijk blijft bestaan, kan er niet hertrouwd worden. Daarvoor moet eerst de daadwerkelijke echtscheiding afgerond zijn. 

 

De invloed van een scheiding van tafel en bed

 

Op het erfrecht

Bij een scheiding van tafel en bed vervalt het erfrecht tussen de twee echtgenoten. Het is wel mogelijk om met behulp van een wederkerig testament dit erfrecht toch te behouden. 

 

Om een weloverwogen beslissing hierover te kunnen maken en dit veilig en fiscaal voordelig aan te pakken, kunt u zich het beste door een advocaat familierecht laten bijstaan.

 

Op het pensioen

Wanneer u van tafel en bed gescheiden bent en uw (ex)partner met pensioen is, is het mogelijk om nog steeds een deel hiervan te krijgen. Er zijn meerdere voorwaarden waaraan u dan moet voldoen. U kunt het beste advies vragen aan een gespecialiseerde advocaat, die uw situatie onder de loep kan nemen. 

 

Op het vermogen

Doorgaans zal op vlak van het gemeenschappelijke vermogen uw situatie ingrijpend veranderen. Ten eerste zal er een scheiding van goederen tussen de twee echtgenoten plaatsvinden. Daardoor bent u verantwoordelijk voor uw eigen schulden, maar u kunt wel een eigen vermogen opbouwen. 

 

Let op! Er dient nog steeds een regeling rond de alimentatie – indien dit van toepassing is – en een regeling rond de onderhoudsbijdrage voor de kinderen te worden opgemaakt. Tijdens dit gehele proces kan een advocaat u van A tot Z bijstaan. 

 

Op de kinderen

Wanneer er minderjarige kinderen zijn, dan zal er een omgangsregeling uitgewerkt moeten worden. Daarnaast zal er ook een regeling rond het gezag, het verblijf en de verdeling van de kosten opgesteld moeten worden. 

 

Bijstand scheiden van tafel en bed door een advocaat in Antwerpen

 

Een advocaat, die gespecialiseerd is in scheiden van tafel en bed, kan u helpen om deze complexe procedure met ingrijpende gevolgen snel af te ronden. Ons advocatenkantoor in Antwerpen helpt u graag met het vinden van de optimale oplossing voor uw situatie. Wij gaan altijd persoonlijk te werk en bieden graag een luisterend oor. 

 

Neem nu nog contact op voor advies als u wilt dat wij u tijdens deze procedure met raad en daad bijstaan. U kunt ons via info@bannister.be of via telefoonnummer 03/369.28.00 contacteren. Wij helpen u graag zo snel mogelijk persoonlijk verder.