Grootouders spelen een unieke rol in het leven van hun kleinkinderen en hebben onmisbare liefde en levenswijsheid te bieden. Doorgaans zal het contact tussen grootouders en kleinkinderen spontaan plaatsvinden, in overleg met de ouders. Wat als er wat misloopt? Onder invloed van allerlei factoren loopt deze relatie...