Hoe begint en verloopt een echtscheidingsprocedure?

 

De keuze om te gaan scheiden, moet een weloverwogen beslissing zijn. Als u eraan denkt om te gaan scheiden, is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de manier waarop een echtscheidingsprocedure begint en verloopt. 

 

In het Belgische recht zijn er twee manieren om te kunnen scheiden.

 

  • De echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT). Tijdens deze procedure moeten de echtgenoten zelf hun leven na de echtscheiding organiseren;

 

  • De echtscheiding door onherstelbare ontwrichting (EOO). Tijdens deze procedure zal de echtscheiding via de rechtbank worden geregeld. 

 

Beide procedures beginnen en verlopen op een andere manier. In deze bijdrage geven we een kort overzicht van de belangrijkste punten.

 

Denkt u eraan om te gaan scheiden? Wenst uw echtgenoot of echtgenote te scheiden? Dan kunt u zich het beste zo snel mogelijk door een expert laten voorlichten. 

 

Contacteer ons team van gespecialiseerde advocaten via info@bannister.be of via telefoonnummer 03/369.28.00.

 

hoe begint en verloopt een echtscheidingsprocedure

hoe begint en verloopt een echtscheidingsprocedure

Hoe begint en verloopt een echtscheiding door onderlinge toestemming?

De echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT) verloopt als volgt:

 

1. De eerste stap is het zoeken naar een onderling akkoord, ook wel de ‘echtscheidingsovereenkomst’ of de ‘regelingsakte’ genoemd. Dit akkoord moet op papier staan en door beide echtgenoten worden ondertekend. U moet o.a. een akkoord vinden over het verblijf van de kinderen, de onderhoudsgelden, het verdelen van de goederen waaronder de woning enzovoort.

 

2. Als er overeenstemming is, moet er een verzoekschrift bij de familierechtbank worden ingediend. Dit verzoekschrift moet aan een reeks voorwaarden voldoen. De echtscheidingsovereenkomst, die u met uw echtgenoot of echtgenote tekende, moet aan het verzoekschrift worden toegevoegd.

 

3. De rechter zal controleren of het verzoekschrift en de echtscheidingsovereenkomst aan alle voorwaarden voldoen.

 

4. Als de overeenkomst in orde is, zal de rechter de echtscheiding uitspreken.

 

5. U bent dan gescheiden.

 

Er kunnen zich tijdens een EOT wel een reeks bijkomende moeilijkheden voordoen. Zo zult u naar de notaris moeten als uw woning met uw echtgenoot moet worden gedeeld.

 

Deze EOT-procedure regelt u grotendeels onderling. Maar de bijstand van een advocaat kan echter nuttig zijn. U kunt zich bijvoorbeeld voorafgaand aan het tekenen van een EOT laten adviseren door een advocaat. Zo verzekert u de best mogelijke overeenkomst voor uw specifieke situatie.

 

Moeten er plooien worden gladgestreken? Zijn er nog discussies over bepaalde zaken, zoals bijvoorbeeld de kinderen of de goederen? Dan kunt u ook voor bemiddeling een advocaat inschakelen, hetgeen de laatste jaren aan populariteit wint. 

Hoe begint en verloopt een echtscheiding door onherstelbare ontwrichting?

De echtscheiding door onherstelbare ontwrichting (EOO) is fundamenteel verschillend van de EOT en verloopt in grote lijnen als volgt:

 

1. Deze procedure wordt niet onderling maar in de rechtbank geregeld. De echtgenoot, die wil scheiden, zal dan bij de rechter een eenzijdig verzoek tot echtscheiding moeten indienen.

 

2. Deze procedure verloopt grotendeels volgens het stramien van een burgerlijke procedure in de rechtbank. De partijen zullen conclusies opstellen en er worden pleidooien georganiseerd. De partij, die wil scheiden, zal aan de rechter moeten overtuigen dat er sprake van ‘onherstelbare ontwrichting’ is.

 

3. Als de rechter vaststelt dat er geen sprake van onherstelbare ontwrichting is, zal de echtscheiding niet worden uitgesproken. De procedure zal meestal nog niet afgelopen zijn. Na verloop van tijd zal de zaak opnieuw voorkomen.

 

4. Als de rechter vaststelt dat er inderdaad sprake is van ‘onherstelbare ontwrichting’ zal hij/zij de echtscheiding uitspreken.

 

Houd er rekening mee dat een procedure EOO zeer juridisch-technisch is. Bovendien lopen de emoties vaak hoog op. Het is absoluut essentieel dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. 

Een advocaat kan u bij elke echtscheidingsprocedure helpen

Elk type echtscheiding kent haar eigen juridische moeilijkheden en valkuilen. 

 

De ervaring leert dat u het beste juridisch advies inwint voordat u een EOT afsluit. De echtscheiding regelt alle belangrijke aspecten van uw latere leven. Het is daarom belangrijk dat u een overeenkomst tekent, waarmee u tevreden bent.

 

Uiteraard is de bijstand van een advocaat absoluut noodzakelijk tijdens een EOO-procedure. U zult voor een rechter moeten verschijnen en zowel op papier als mondeling de nodige juridisch-technische verdediging moeten voeren. Hiervoor schakelt u het beste een advocaat in met doorgedreven specialisatie in echtscheidingen.

 

U kunt ons team van gespecialiseerde echtscheidingsadvocaten altijd contacteren via info@bannister.be of via telefoonnummer 03/369.28.00 voor een eerste gesprek. Wij helpen u graag verder.