Conflictbeperkend scheiden: de nieuwe werking van de Antwerpse familierechtbank

Een relatie beëindigen, gaat vaak gepaard met conflicten over de kinderen. Om ouders te helpen een scheiding zo soepel en conflictloos mogelijk te laten verlopen, start de Antwerpse familierechtbank vanaf januari 2022 met een nieuw project. Zo wil de rechtbank evolueren naar een participatiemodel, waarbij onderhandeling, bemiddeling en hulpverlening centraal staan.

Hoe deze shift zal plaatsvinden lichten we in dit artikel toe.

Oprichting opvolgkamers

Wanneer partijen voor 2022 een nieuwe procedure opstarten, wordt de zaak eerst voor een inleidingskamer gebracht. Op deze eerste zitting wordt bekeken wat er aan de hand is en worden indien nodig hoogdringende maatregelen genomen. Van daaruit wordt de zaak verwezen naar een pleitkamer, die de zaak ten gronde zal behandelen en knopen doorhakt.

Daar voegt de familierechtbank nu ook een nieuwe piste aan toe: de opvolgkamers. Deze zijn bedoeld voor ouders die nog wensen te onderhandelen, bemiddelen of hulpverlening wensen in te schakelen. Het verloop daarvan wordt dan op regelmatige basis opgevolgd. Dit soort zittingen zal twee keer per maand plaatsvinden, zodat de pleitkamers zich kunnen toespitsen op dossiers waarin geen dialoog meer mogelijk is.

Voorbereiding KMS-zittingen

Het gebeurt ook dat partijen samen tot een akkoord komen onder leiding van een gespecialiseerd rechter, dit gebeurt in de Kamer voor Minnelijke Schikking (ook wel KMS).

In deze KMS tracht de rechter de partijen te verzoenen, zodat zij onderling tot een akkoord kunnen komen. Het is hier niet de rechter die de uiteindelijke beslissing neemt maar de partijen zelf, een raadsman kan je bijstaan tijdens deze onderhandelingen.

Om ervoor te zorgen dat dit soort zittingen in de toekomst vlotter verlopen wordt een voorbereidend formulier ingevoerd. Hiermee geven partijen te kennen waarover er al een akkoord is en wat de resterende twistpunten zijn. Zo blijft het debat beperkt tot de kern van de zaak.

Persoonlijke aanwezigheid

De persoonlijke aanwezigheid van beide partijen wordt opnieuw de regel. Zo kan de rechter de mensen informeren over onderhandeling, bemiddeling, KMS en hulpverlening, om zo te achterhalen waar zij het meeste mee geholpen zijn.

De wet bepaalt nu al dat partijen verplicht aanwezig moeten zijn op de inleidingszitting. De rechter polst dan of partijen eerst geprobeerd hebben onderling een oplossing te vinden. Ook wanneer wordt gesproken over de kinderen moeten ouders verplicht aanwezig zijn. Dat zal dus veranderen, voortaan moeten de partijen opnieuw op alle zittingen persoonlijk aanwezig zijn.

Positieve evolutie

Het is absoluut gunstig dat de Antwerpse familierechtbank nu het initiatief neemt om ervoor te zorgen dat partijen de hulp krijgen die zij nodig hebben. De verplichte evaluatie van de familierechtbanken, die volgens de wet diende te gebeuren in 2020, werd immers uitgesteld naar 2023.

Doel van de vernieuwingen

Deze vernieuwingen moeten ervoor zorgen dat partijen enkel bij de familierechtbank terecht komen wanneer dat écht nodig is. Een positieve evolutie, volgens onze specialisten familierecht, zij raden partijen immers steeds aan om een onderhandelde oplossing te bereiken, eerder dan onnodig ten strijde te trekken.

Advocaat echtscheidingen Antwerpen

Heeft u nog vragen of wenst u het advies van onze gespecialiseerde echtscheiding advocaten? Neem dan gerust contact op met ons via info@bannister.be of via 03/369.28.00. Ons team staat klaar om u verder te helpen.

Eveline Delfosse

Steven Van Geert