Bescherm uzelf tegen overlijden tijdens de echtscheidingsprocedure

Overlijden en erfrecht tijdens de echtscheidingsprocedure

Zelfs in tijden van echtscheiding, waarin de emoties soms hoog oplopen en juridische procedures soms lang kunnen aanslepen, blijven echtgenoten één van elkaars belangrijkste erfgenamen.

Dit belangrijke erfrecht wordt pas uitgeschakeld wanneer de echtscheiding definitief rond is en dus pas nà het volledig doorlopen van de echtscheidingsprocedure. Indien één van beiden voordien (en dus tijdens de procedure) komt te overlijden tijdens de echtscheidingsprocedure, dan erft de andere echtgenoot nog steeds.

Het is niet ondenkbaar dat u dit absoluut niet wenst en u kan dit erfrecht hangende de echtscheiding weldegelijk beperken en zo uw toekomstige ex-echtgenoot onterven.

Oplossing overlijden tijdens echtscheidingsprocedure

Daarbij is het in de eerste plaats belangrijk dat u zo snel als mogelijk de feitelijke scheiding officialiseert door vb. een apart domicilie te nemen. Deze feitelijke scheiding zal echter niet automatisch leiden tot een onterving.

Drie voorwaarden

Om tot een geldige onterving te komen tussen echtgenoten die feitelijk gescheiden zijn moet aan drie voorwaarden worden voldaan :

(1) De echtgenoten moeten op het ogenblik van overlijden minstens zes maanden gescheiden leven.

(2) Er moet reeds een vordering tot echtscheiding en afzonderlijke woonplaats ingesteld zijn bij de rechtbank.

(3) Tot slot is er ook de belangrijkste voorwaarde dat u een ontervend én geldig testament hebt opgesteld waarbij u nadrukkelijk uw (ex-)echtgenoot onterft.

Deze drie voorwaarden moeten allemaal vervuld zijn en moeten vrij zijn van nietigheid of mogelijkheid tot betwisting. Het is daarom belangrijk dat u zich daar op een deskundige manier laat in bijstaan.

Vergeten in de praktijk bij overlijden tijdens echtscheiding

Deze belangrijke stap tot onterving van een echtgenoot tijdens de echtscheidingsprocedure is een stap die mensen vaak vergeten te zetten en vaak denkt men hier ook niet over na. De gevolgen kunnen echter zeer groot zijn. Daarom is het belangrijk dat u ook nadenkt over uw erfenis tijdens de echtscheidingsprocedure.

Advocaat echtscheiden en erfrecht

Betrokken in een echtscheidingsprocedure? Spelen in deze moeilijke periode ook erfrechtelijke kwesties?

Wij zullen u steeds herinneren aan het belang van de erfrechtelijke kwesties bij de opstart van een echtscheiding, waardoor wij er ook voor kunnen zorgen dat bovenstaande voorwaarden op een degelijke manier worden vervuld. Zo doen wij er alles aan om uw erfenis tijdens de echtscheidingsprocedure veilig te stellen.

Aarzel niet om ons vrijblijvend te contacteren op info@bannister.be of het telefoonnummer 03/369.28.00, indien u vragen heeft omtrent (de wisselwerking tussen) erfrecht en echtscheiding!

 

Auteur :    Steven VAN GEERT