(ex)-partner weigert toestemming om ons kind te vaccineren: wat nu?

We hebben het allemaal meegemaakt, onze vrijheid werd sedert maart 2020 beperkt, misschien werkte u grotendeels van thuis, zag u uw vrienden enkel via skype en was fysiek contact een ver-van-uw-bed-show. 

U ziet het Covid-vaccin als verlosser, maar uw (ex)-partner deelt uw mening niet of omgekeerd. Kan iemand zijn kind verplichten om zich te laten vaccineren tegen de wil van diens (ex)-partner? Welke stappen kan ik zetten om mijn kind te laten vaccineren of mij daartegen te verzetten? Wat zijn de rechten van mijn kind?

Bij Bannister advocaten staan we u graag bij met onze expertise en praktische inzichten. We zetten voor u alvast de belangrijkste zaken op een rijtje.

Uitoefening van het ouderlijk gezag door beide ouders

Beide ouders dragen samen het ouderlijk gezag over hun kind(eren). Het ouderlijk gezag bevat de bevoegdheid om beslissingen te nemen over belangrijke aspecten van hun gezondheid. Aldus moeten, in principe, zowel u als uw (ex)-partner toestemming verlenen voordat uw kind(eren) toegang kunnen krijgen tot hun coronaprik.

Vermoeden van toestemming

Let echter op, want het Belgische Burgerlijk wetboek voorziet in een vermoeden van toestemming van de andere ouder wanneer één van de ouders alleen een handeling stelt die verband heeft met de uitoefening van het ouderlijk gezag. Met andere woorden vermoedt men dat de andere ouder toestemt met de vaccinatie van het kind indien één van de ouders het kind begeleidt naar het vaccinatiecentrum.

Toegepast op vaccinatie

Wanneer u met uw kind aankomt in het vaccinatiecentrum mag het centrum er dus van uitgaan dat beide ouders akkoord gaan met de vaccinatie, op voorwaarde dat het centrum te goeder trouw is. Dit is geen vrijgeleide om u zonder toestemming van uw (ex)-partner aan te bieden aangezien de familierechtbank u later hiervoor op de vingers kan tikken door u bijvoorbeeld te verplichten een dwangsom te betalen.

Bent u de ouder die toestemming weigert te geven, zorg er dan voor dat dit duidelijk is. U kan bijvoorbeeld de familierechtbank vatten om uw (ex)-partner, eventueel onder verbeurte van een dwangsom, te verplichten om zich niet met uw kind aan te bieden aan een vaccinatiecentrum.

Weigering door één van de ouders

De vaccinatie-oorlog breekt pas uit wanneer één van de ouders zijn of haar toestemming niet verleent. 

Doordat u geen overeenstemming bereikt ontstaat er betwisting over de uitoefening van het ouderlijk gezag. 

Wat zijn uw mogelijkheden?

De familierechtbank

 

Het Burgerlijk Wetboek voorziet de mogelijkheid om uw betwisting bij de familierechtbank in te leiden. U kan aan de familierechter vragen om alleen te mogen beslissen over alle medische aspecten van uw kind, of alleen over de vaccinatie. 

Familierechtbanken zijn terughoudend om u deze bevoegdheid exclusief toe te kennen, omdat de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag als uitgangspunt geldt.

Belang van het kind

De familierechter onderzoekt uw verzoek vanuit het belang van het kind. Is het in het belang van uw kind dat u exclusief de bevoegdheid krijgt om over zijn/haar vaccinatie te beslissen? 

Onze noorderburen oordeelden reeds dat het inderdaad in zijn/haar belang is om het kind te laten deelnemen aan vaccinatiecampagnes die deel uitmaakten van de door de staat aangeraden vaccinatiecampagnes. 

Gelet op de globale pandemie, de vaccinatiecampagnes die worden opgezet door de verschillende overheden en de bezorgdheden over gezondheidstoestand van uw kind bij een besmetting met het coronavirus, is er ruimte om te argumenteren dat de exclusieve bevoegdheid die u verzoekt in het belang is van uw kind.

Rechten van uw kind

Kinderen ouder dan 16 jaar kiezen zelf

 

Is uw kind ouder dan 16 jaar, dan beslist hij/zij in principe zelf over zijn/haar coronaprik. Er is geen toestemming nodig van de ouders.

Kinderen tussen 12 en 15 jaar

Is uw kind tussen de 12 en 15 jaar oud, dan is het ingewikkelder. 

De regel

In principe vertegenwoordigt u samen met uw (ex)-partner uw kind. Het is belangrijk dat uw kind betrokken wordt bij de medische beslissingen die hem/haar aangaan. 

De uitzondering

Echter, oordeelt de arts dat uw kind in staat is om een redelijke beoordeling te maken van zijn/haar belangen, dan oefent uw kind zijn/haar patiëntenrechten zelfstandig uit. Deze patiëntenrechten omvatten het recht op zelfbeschikking. 

Concreet betekent dit dat uw kind, in zo’n geval, zelfstandig kan beslissen om zich al dan niet te laten vaccineren, ook al zou u de exclusieve bevoegdheid hebben gekregen van de familierechter om beslissingen hieromtrent te nemen.

Oordeelsbekwaamheid

In tegenstelling tot wat de media doet vermoeden schrijft de wet geen leeftijdsgrenzen voor. Het enige criterium is de oordeelsbekwaamheid van uw kind. In het onderzoek zal de leeftijd een rol spelen, maar spelen andere factoren zoals de aard van de ingreep ook mee.

Besluit

Uw kind kan wel degelijk zijn/haar zegje doen in jullie vaccinatie-debat. 

Ofwel doordat het kind moet worden betrokken in jullie beslissing hieromtrent ofwel omdat uw kind zelfstandig de knoop kan doorhakken. 

Hierdoor loopt uw kind het risico om verstikt te geraken in een loyauteitsconflict tussen u en uw (ex)-echtgenoot. Deze verontrustende tendens werd reeds opgemerkt door het kinderrechtencommissariaat en het adviseert met drang om open te praten met uw kind over zijn of haar vaccinatie.

Bemiddelaars en advocaten familierecht

Nog vragen, bedenkingen of opmerkingen? Wij staan bij Bannister Advocaten met ons gespecialiseerd team voor u klaar zodat u én uw kind niet in de kou blijven staan. #notyouraveragelawfirm

Contacteer ons op info@bannister.be of het telefoonnummer 03/369.28.00

 

Steven Van Geert