Bemiddeling. De juiste keuze voor uw conflict?

Bemiddeling is een effectieve en efficiënte manier om conflicten op te lossen. Bij bemiddeling trachten partijen met de hulp van een neutrale en onafhankelijke derde, de bemiddelaar, zelf een oplossing voor hun geschil te vinden.

Er zijn verschillende factoren die een rol kunnen spelen in de beslissing om al dan niet te kiezen voor bemiddeling als methode van geschiloplossing.

Bij twijfel of bemiddeling ook geschikt is voor uw conflict kan onze checklist u helpen bij het nemen van de juiste beslissing.

Hoe moet ik kiezen?

Hieronder lijsten wij zes vragen op die u kunnen helpen een goede keuze te maken :

Zijn alle betrokkenen bereid om samen een oplossing te vinden?

Bemiddeling vereist dat alle partijen bereid zijn samen aan tafel te gaan zitten én bereid zijn om samen op zoek te gaan naar oplossingen voor hun conflict. Met andere woorden bemiddeling vereist een positief engagement van alle betrokkenen. Wanneer dit engagement aanwezig is vormt dit een goede voedingsbodem voor een geslaagde bemiddeling.

Verwacht ik in de toekomst nog te maken hebben met de wederpartij?

Er zijn situaties waarin er een conflict bestaat tussen partijen die ook in de toekomst (vermoedelijk) nog met elkaar te maken gaan hebben. Dit geldt onder meer voor conflicten waarbij er sprake is van familiale relaties, tussen buren, tussen werknemers en werkgevers, tussen zakenpartners, handelsrelaties,… In dergelijke omstandigheden kan bemiddeling een goede keuze zijn. In een bemiddeling zal de bemiddelaar immers ook oog hebben voor de relatie tussen partijen en deze trachten te verbeteren waardoor toekomstige conflicten kunnen worden voorkomen. Op die manier kan ook aan het vertrouwen tussen partijen worden gewerkt.

Wens ik een oplossing op maat?

In tegenstelling tot een gerechtelijke procedure waarbij de rechter de wet moet toepassen, biedt een bemiddeling partijen de mogelijkheid te kiezen voor creatieve en op maat gemaakte oplossingen. Oplossingen waar partijen zelf voor hebben gekozen zijn bovendien vaak meer duurzame oplossingen.

Wil ik een snelle oplossing?

In de meeste gevallen komen partijen door bemiddeling sneller tot een oplossing voor hun geschil dan bij een traditionele gerechtelijke procedure. Is een korte tijdsduur voor u belangrijk, dan kan bemiddeling de meest geschikte methode zijn om tot oplossingen te komen.

Is het kostenplaatje belangrijk?

Bemiddeling is veelal goedkoper dan een procedure voor de rechtbank. De kosten van de bemiddeling en het ereloon van de bemiddelaar worden meestal gedeeld tussen de partijen terwijl in het kader van een gerechtelijke procedure alle partijen afzonderlijk zullen moeten instaan voor de kosten van hun eigen advocaat. Het kostenplaatje hangt daarnaast ook samen met de duurtijd. Een lange gerechtelijke procedure die blijft aanslepen zal het kostenplaatje doen toenemen.

Wil ik niet dat het geschil openbaar wordt?

In heel wat conflicten zijn er elementen aanwezig die gevoelig liggen waardoor de betrokkenen verkiezen dat hun conflict niet in de openbaarheid komt. Aangezien de bemiddeling een vertrouwelijke procedure betreft hebben partijen de garantie dat alles wat zij in de bemiddeling bespreken geheim blijft. Deze vertrouwelijkheid kan een belangrijke factor zijn om de kiezen voor een bemiddeling bij de oplossing van een conflict.

Als u deze checklist heeft overlopen en op de meeste van bovenstaande vragen “ja” kan antwoorden, dan is bemiddeling een geschikte methode om te trachten tot oplossingen te komen in uw conflict.

Wenst u meer informatie over bemiddeling? Neem dan gerust contact op via info@bannister.be of via 03/369.28.00. Onze bemiddelaars staan steeds klaar om u verder te helpen.