Ik verhuis. Mogen de kinderen mee?

Een echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis. Het is daarbij niet ondenkbaar dat men naar een frisse start verlangt in een nieuwe omgeving. Maar kan dit zomaar?

Het belang van het kind

In principe mag men als ouder na de echtscheiding verhuizen. Dit is de vrije keuze van elk van beide ouders en kan niet door de ene ouder aan de andere verboden worden. 

Mag ik dan zomaar verhuizen met mijn kinderen zonder enig overleg of toestemming? 

Neen. Een belangrijke graadmeter die de rechtbanken gebruiken om een voorgenomen verhuis te beoordelen is het belang van het kind.

Uzelf kan verhuizen naar waar u wil, de kinderen mee verhuizen is een andere zaak. 

De rol van de rechtbank

De rechtbank is niet bevoegd om toestemming te geven of een verbod op te leggen omtrent de plaats waarnaar men wenst te verhuizen en kan de ouders evenmin verplichten om in elkaars buurt te wonen. 

Het belang van het kind kan wel enkele graadmeters opleggen die de rechtbank toelaten om een verhuis van de kinderen toe te staan dan wel te weigeren of een aangepaste verblijfsregeling op te leggen.

Zo houdt de rechtbank in haar beoordeling rekening met vele elementen zoals bijvoorbeeld: de nood aan een stabiele leefomgeving, de leeftijd van het kind, de aanwezigheid van (half-)broers en/of zussen, de geografische afstand en de educatieve capaciteiten van de ouders.

Gevolgen van een verhuis

De verhuizing van (één van) de ouders kan daarnaast aanleiding geven tot een verzoek tot wijziging van de schoolkeuze en de verblijfsregeling. Bij de beoordeling of deze wijziging al dan niet wenselijk is, staat opnieuw het belang van het kind steeds centraal. 

Hierbij zal het concreet gaan over de nood aan stabiliteit, de afstand tussen de woonplaats en de school of de andere ouder, de geldende verblijfsregeling (en of die kan behouden blijven) en de taal van het onderwijs.

Besluit: geen lichtzinnige beslissing

Een (voorgenomen) verhuis met de kinderen na een echtscheiding, is dus duidelijk een kwestie die niet lichtzinnig mag aangegaan worden. Indien u deze beslissing wenst te nemen spelen er duidelijk heel wat factoren waar u allemaal rekening mee moet houden. 

Laat u adviseren

Onze specialisten staan steeds klaar om uw plannen met u door te nemen en ervoor te zorgen dat u de juiste stappen zet. Wij doen er alles aan om te garanderen dat zo min mogelijk discussie over uw verhuis en die van de kinderen kan bestaan. Dit doen wij door het bieden van de nodige gespecialiseerde begeleiding binnen een voor u duidelijk en gestructureerd stappenplan.

Advocaat kinderen verhuis 

Heeft u nog vragen over een verhuis van uzelf en de kinderen? Wij staan steeds voor u klaar! Aarzel niet op een afspraak te maken met onze advocaten in Antwerpen via de contactpagina, info@bannister.be of het telefoonnummer 03/369.28.00.

25 november 2020

Auteurs: Steven VAN GEERT & Emilie HERMANS