Corona ouderschapsverlof – Heeft u er recht op?

Op 14 mei 2020 werd het KB dat het nieuwe Corona ouderschapsverlof invoert, gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. Wat is het, heeft u er recht op en hoe vraagt u dit aan?

Wat is het Corona ouderschapsverlof precies?

Het Corona ouderschapsverlof is door de overheid in het leven geroepen om ouders te helpen die geconfronteerd worden met de combinatie werk en zorg voor hun kinderen n.a.l.v. de verspreiding van het COVID-19-virus en de daaraan verbonden lockdown. De regeling van dit speciale ouderschapsverlof is grotendeels gelijklopend met die van het “gewone” ouderschapsverlof, maar er zijn wel wat specifieke regels.

Verschillen met gewoon ouderschapsverlof

Zo kan het Corona-ouderschapsverlof alleen deeltijds opgenomen worden. Er zijn twee mogelijkheden:

– Als voltijdse werknemer kan u onderbreken tot 1/2de of 1/5de van de voltijdse betrekking;

– Als deeltijdse werknemer kan u tot 1/2de van de normale dienstbetrekking onderbreken indien uw werkregime minstens 3/4de van een voltijdse betrekking betreft.

Een belangrijke kanttekening is dat het corona-ouderschapsverlof niet in rekening wordt gebracht met het krediet van het gewone ouderschapsverlof. Dit betreft dus een bijkomend verlof, bovenop het gewone ouderschapsverlof.

Wanneer heb je recht kop Corona ouderschapsverlof?

U heeft recht op een Corona ouderschapsverlof indien u voldoet aan volgende voorwaarden én indien uw werkgever toestemming verleent voor de opname van het verlof:

1. Leeftijdsvoorwaarde van het kind

Als algemene regel staat voorop dat het kind waarvoor u de aanvraag doet jonger dan 12 jaar moet zijn op de startdatum van het Corona ouderschapsverlof.

Als uw kind een handicap heeft, moet het jonger dan 21 jaar zijn, op de startdatum van het Corona ouderschapsverlof. Het gaat dan om kinderen:

  • met een handicap die erkend is voor minstens 66% of;
  • met minstens 4 punten die zijn erkend in pijler 1 van de medisch-sociale schaal, in de zin van de kinderbijslagreglementering of;
  • met minstens 9 punten die zijn erkend in de 3 pijlers samen van de medisch-sociale schaal, in de zin van de kinderbijslagreglementering.

Er is geen leeftijdsgrens als het ouderschapsverlof wordt gevraagd voor een kind met een handicap en het geniet van een intramurale of  extramurale dienstverlening, of een behandeling georganiseerd of erkend door de gemeenschappen. Het kan hier dus ook gaan om volwassenen.

2. Anciënniteitsvoorwaarde

U moet minstens één maand anciënniteit hebben bij uw werkgever op het ogenblik waarop u het Corona-ouderschapsverlof wenst aan te vragen. Deze voorwaarde geldt echter niet voor de overheidssector, behalve indien u werkt bij een gemeentelijke of provinciale overheid of een dienst die daarvan afhangt.

Hoe vraagt u het Corona ouderschapsverlof aan? 

De procedure bestaat uit 2 stappen. U dient eerst een aanvraag in te dienen bij uw werkgever en vervolgens de uitkeringsaanvraag bij de RVA.

U moet uw werkgever minstens 3 werkdagen op voorhand laten weten dat u het verlof wenst op te nemen. De werkgever moet je schriftelijk of elektronisch antwoorden, ten laatste 3 werkdagen na ontvangst van uw verzoek. Van zodra u het akkoord van uw werkgever hebt, moet u de onderbrekingsuitkeringen aanvragen bij de RVA.

Advocaat ouderschapsverlof

Heeft u nog vragen of ondervindt u problemen bij de aanvraag van uw Corona ouderschapsverlof? 

Aarzel niet ons te contacteren op info@bannister.be of het telefoonnummer 03/369.28.00! Onze departementen Familierecht en Arbeidsrecht staat tot uw dienst!

 

Auteurs : Mr. Steven VAN GEERT en Mr. Maxim KORTHOUDT