Persoonlijke verschijning niet langer vereist bij EOT

Sedert september 2018 verloopt de procedure Echtscheiding met Onderlinge Toestemming (EOT) in principe schriftelijk. Dit in tegenstelling tot de oude procedure van EOT waarbij partijen nog steeds één of meerdere keren dienden te verschijnen voor de Familierechtbank.

De Familierechtbank kan wel nog steeds de persoonlijke verschijning bevelen, maar dit is nu uitzondering daar waar dit vòòr de wetswijziging van 25 mei 2015 (in werking getreden in september 2018) de regel was.

Na ondertekening van de onderhandelde overeenkomst zal de procedure tot goedkeuring en finaliseren van uw EOT bij de Familierechtbank dus principieel louter schriftelijk verlopen.

Indien de persoonlijke verschijning alsnog zou worden bevolen, moeten beide echtgenoten dan binnen de maand na neerlegging van het verzoekschrift EOT gezamenlijk en persoonlijk verschijnen.

Wij kunnen u steeds bijstaan doorheen een procedure EOT zodat u correcte overeenkomsten sluit die bovendien niet tot bijkomende vragen van de rechtbank leiden waardoor u mogelijk alsnog persoonlijk zou moeten verschijnen.

Aarzel niet om ons te contacteren indien u hieromtrent vragen heeft of indien wij u kunnen bijstaan in het opstellen van een EOT-akte!

 

Auteur :    Steven VAN GEERT