Verblijfsregeling en lockdown. Quid?

Enige tijd geleden besloten de diverse regeringen van ons land om alle restaurants en cafés te sluiten, niet-essentiële verplaatsingen in te dijken en alle lessen in scholen op te schorten. De boodschap was duidelijk : Blijf in uw kot. Een duidelijke boodschap die echter heel wat concrete vragen oproept. Niet in het minste bij de verblijfsregeling voor kinderen van gescheiden ouders.

Wat zijn de regels?

Bij bepaling van verblijfsregelingen wordt in de regel geen rekening gehouden met buitengewone omstandigheden of maatregelen zoals we deze nu kennen ingevolge de verspreiding van het COVID-19-virus. Gelet op de (gelukkig) uitzonderlijke aard van deze omstandigheden is dit ook niet mogelijk. Dit neemt echter niet weg dat zich wel wat terechte vragen aandienen. Wij verduidelijken voor u de relevante regels.

Ten allen tijde nageleefd door beide ouders

De verblijfsregeling zoals deze werd bepaald bij vonnis of overeenkomst is heilig in die zin dat zij principieel ten allen tijde moet worden nageleefd door beide ouders. Een afwijking van de verblijfsregeling is in de regel enkel toegestaan mits onderling (schriftelijk) akkoord tussen beide ouders of na wijziging door de rechtbank.

De lockdown heeft in principe geen invloed op de verblijfsregeling

Hoewel de lessen van de kinderen op dit moment doorgaans digitaal en van thuis uit plaatsvinden, loopt het schooljaar echter nog steeds door en moet de verblijfsregeling zoals deze van toepassing is tijdens schoolweken dus gerespecteerd worden. Op 3 april start vervolgens de paasvakantie en op dat moment zal dan ook de verblijfsregeling voor de schoolvakanties moeten gerespecteerd worden.

Business as usual dus, hetgeen ook werd bevestigd door Minister President JAMBON in een verduidelijkend interview dat hij gaf op Radio 1 :

Verplaatsingen tussen ouders zijn niet verboden

Een kind behoort tot het kerngezin van beide ouders, ongeacht het adres van officiële inschrijving. Op alle verplaatsingen binnen dit kerngezin bestaat geen verbod, deze worden als noodzakelijk aanzien. Verplaatsingen binnen gescheiden gezinnen van de ene ouder naar de andere zijn dus toegestaan zolang ook hier de regels van veiligheid en hygiëne worden gerespecteerd.

Onderlinge afspraken 

De verblijfsregeling biedt dus ook in tijden van lockdown de nodige zekerheid en houvast. Daarbij is het uiteraard van belang om deze ook steeds in te vullen met de nodige dosis gezond verstand. Als er zich praktische problemen stellen in de combinatie van opvang en thuiswerk, kunnen nog steeds onderlinge afspraken gemaakt worden.  

Als één van de ouders of één van diens huisgenoten besmet blijkt met het COVID-19-virus, is het uiteraard niet aangewezen de kinderen daar te laten verblijven.  In dat geval moet u uiteraard ook wel zeker zijn dat de ouder in kwestie effectief besmet is.  

Een louter vermoeden of een loutere vrees van besmetting volstaan niet en kunnen niet worden misbruikt door één van de ouders om de kinderen bij zich te houden.

Verblijfsregeling Advocaat Antwerpen

Indien u problemen ondervindt of vragen heeft, mag u ons steeds contacteren voor nadere toelichting en advies. Ons kantoor blijft bereikbaar via telefoon of e-mail respectievelijk via 03/369.28.00 of info@bannister.be.

 

Auteur: Steven VAN GEERT