Reeds geruime tijd spelen de belangen van het kind een prominente rol in de procedure echtscheiding door onherstelbare ontwrichting (EOO), dit voornamelijk wanneer de ouders geen overeenkomst vinden omtrent het ouderlijk gezag, de onderhoudsuitkering of de verblijfsregeling. De belangen van het kind speelden een minder prominente...

Bemiddeling is een effectieve en efficiënte manier om conflicten op te lossen. Bij bemiddeling trachten partijen met de hulp van een neutrale en onafhankelijke derde, de bemiddelaar, zelf een oplossing voor hun geschil te vinden. Er zijn verschillende factoren die een rol kunnen spelen in de...

Van 18 november tot en met 27 november is het de Week van de Pleegzorg 2022: hét moment om pleegzorg extra in de kijker te zetten. Vandaag wonen in Vlaanderen meer dan 8.000 kinderen in een pleeggezin. Wat zijn de rechten van de juridische ouders?...

Het einde van een relatie kan voor de betrokken personen een enorm emotioneel beladen proces zijn, zeker indien er concrete oplossingen moeten gezocht worden om een regeling voor de minderjarige kinderen. De werkelijkheid toont immers aan dat een kind naar aanleiding van een relatiebreuk met...

Wanneer mensen scheiden leidt dit vaak tot conflicten. Zeker wanneer er kinderen zijn moet er ontzettend veel geregeld worden. De partnerschapsrelatie eindigt, maar de ouderschapsrelatie blijft bestaan. Hoewel ouders vaak de beste bedoelingen hebben en een goede regeling voor hun kinderen willen uitwerken, blijkt dit...