Internationale AMBER Alert Dag: wat doen als uw (ex-)partner met uw kind naar het buitenland vertrekt

Afgelopen week was het de internationale AMBER alert dag. Een AMBER alert is een landelijk waarschuwingsbericht dat kan worden uitgestuurd als de politie vreest voor het leven van een vermist of ontvoerd kind. In België bestaat een AMBER alert niet, wel kennen wij sinds 2011 het soortgelijke “Child alert”. Maar wat moet je nu doen wanneer je (ex-)partner zonder toestemming met jullie kind naar het buitenland vertrekt?

Wanneer de ene ouder samen met het kind het land verlaat, zonder weten van de andere ouder wordt dit een internationale kinderontvoering genoemd. Op internationale kinderontvoering wordt streng toegezien en bestraft, maar het is niet altijd even evident om het kind terug naar België te brengen.

De moeilijkheid ligt hem in het land waar het kind naar werd ontvoerd. Indien het een land betreft dat partij is bij het Verdrag van ’s-Gravenhage kan u een verzoek tot terugkeer van uw kind indienen bij het Federaal Aanspreekpunt. Deze instantie zal kunnen zorgen voor een redelijk snelle terugkeer van het kind, dit omdat het andere land haar medewerking verleent.

Er zijn ook landen die niet meewerken met deze instantie, dan zal het moeilijker zijn om het kind terug naar België te brengen. Dit wordt meestal nog moeilijker gemaakt omdat het gerecht dat moet worden gevat, het gerecht van het ander land zal zijn.

Om dergelijke procedure op te starten raden wij u aan om contact op te nemen met een van onze specialisten.

Indien u vrees heeft voor internationale kinderontvoering raden wij u volgende preventiemaatregelen aan:

  • Geef het paspoort van uw kind niet mee aan de andere ouder
  • Verzoek uw gemeentebestuur om geen paspoort af te leveren voor je kind zonder voorafgaande toestemming
  • Laat uw kind opnemen op de PASBANN-lijst bij de Dienst Paspoorten van de FOD Buitenlandse Zaken
  • Licht uw omgeving in van het ontvoeringsrisico (familie, vrienden, school, hobby,…)
  • Licht de lokale politie in van het ontvoeringsrisico
  • Raadpleeg een van onze advocaten om te zorgen voor een reisverbod met het kind