Waarom kiezen voor bemiddeling in familiale zaken?

Wanneer mensen scheiden leidt dit vaak tot conflicten. Zeker wanneer er kinderen zijn moet er ontzettend veel geregeld worden. De partnerschapsrelatie eindigt, maar de ouderschapsrelatie blijft bestaan. Hoewel ouders vaak de beste bedoelingen hebben en een goede regeling voor hun kinderen willen uitwerken, blijkt dit in realiteit niet altijd zonder slag of stoot te verlopen. Oude vastgeroeste patronen uit de relatie blijven de kop opsteken, de communicatie verloopt moeizaam,… Bemiddeling in familiezaken kan een oplossing zijn.

Wat doet een bemiddelaar in familiezaken?

Een bemiddelaar kan de ouders helpen om in onderling overleg een goede regeling te vinden.

Neutrale derde

Een bemiddelaar is immers een neutrale derde die mensen begeleidt om een oplossing te vinden voor hun geschil.

De bemiddelaar zal veel aandacht besteden aan het herstel van de communicatie en de relatie tussen de betrokken partijen, waarbij ernaar gestreefd zal worden een oplossing te vinden die voor iedereen aanvaardbaar is. 

Vrijwillig en vertrouwelijk

De bemiddelaar in familiezaken zal hierbij oog hebben voor de behoeften en belangen van alle partijen. Hiertoe zal de bemiddelaar trachten een veilige omgeving te creëren zodat iedereen vrijuit kan spreken en zijn of haar verhaal, visie, meningen en emoties met de andere kan delen. 

Vertrouwelijkheid en vrijwilligheid zijn immers twee essentiële pijlers in de bemiddeling.

Als begeleider van de gesprekken zal de bemiddelaar erover waken dat partijen op een respectvolle manier met elkaar omgaan zodat zij in alle openheid samen oplossingen kunnen vinden.

Het doel: een akkoord bereiken

Wanneer een akkoord wordt bereikt kan de bemiddelaar dit in een overeenkomst opnemen. 

Partijen hebben dan nog bijkomend de mogelijkheid om ervoor te kiezen dit akkoord in een vonnis te laten bekrachtigen.

Welke voordelen heeft bemiddeling?

De praktijk leert ons dat afspraken en regelingen die partijen zelf hebben gemaakt veelal duurzamer zijn en positiever worden ervaren dan een door de rechtbank opgelegde regeling. 

Partijen blijven immers heer en meester van hun conflict, ze houden zelf de touwtjes in handen en er zijn geen winnaars of verliezers.

Een extra stimulans om voor bemiddeling te kiezen is het fiscale voordeel. Partijen die in een familiaal conflict zitten en kiezen voor bemiddeling krijgen 21% korting.

Hoezo? Tot op heden moet er voor de diensten van een bemiddelaar in familiale zaken geen BTW betaald worden, dit in tegenstelling tot de dienstverlening van een advocaat of notaris.

Wenst u meer informatie over bemiddeling in familiezaken? 

Neem dan gerust contact op met onze ervaren familiezaken bemiddelaars via info@bannister.be of via 03/369.28.00. Ons team gespecialiseerde advocaten en bemiddelaars in familiezaken staat steeds klaar om u verder te helpen.